Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her oversættes det til Dansk. Jeg lægger de samme artikler ud her på siden som de gør i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Den Modne Sjæl


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---


Af PHILLIP WITTMEYER

Oversat af John Jørgensen

Efter årene med ungdom og tidlig voksenalder kommer tidspunktet hvor man er midt i livet. Meget af det der kan siges om modne sjæle svarer til det der bliver sagt om midaldrende mennesker. De befinder sig på toppen af deres liv: hinsides ungdommens dumheder og før alderdommens forfald. Ligesom mennesker i fyrrerne og halvtredserne, har de allerede opbygget en stor del af den livserfaring de er her for at få. Det vil sige at de har underbevidst adgang til en dybtliggende erfaring der ikke er til stede hos de yngre sjæle. Derfor er deres livsopfattelse ret avanceret. I stedet for at se fremad og udad, ligesom de yngre sjæle, er de begyndt at se mere bagud og indad. De vurderer jævnligt om deres livsmål bliver nået, og hvad de ville gøre anderledes hvis de kunne starte igen. De har en stærk tendens til at være (mentalt) indadvendte og denne uophørlige selvevaluering kan føre til psykiske problemer. Modne sjæle befinder sig så at sige i en "midtvejs krise" på modnings skalaen. Modne sjæle lave en masse justeringer undervejs i deres liv.

Modne sjæle forsøger at forstå alt. Der er meget lidt der undslipper deres opmærksomhed. De steder som modne sjæle tyer til for at søge efter svar, er for eksempel biblioteker og universiteter. Modne sjæle tror stærkt på uddannelse. De søger uddannelse af en anden årsag end unge sjæle gør. Unge sjæle søger uddannelse for at fremme deres karriere. De fleste modne sjæle søger uddannelse og viden for deres egen skyld. De har et ægte ønske om at forstå. Det behøver ikke altid at være i en offentlig institution de søger viden, da dette ofte virker alt for struktureret og begrænset for dem (for ung-sjæls-agtigt). De søger tit viden på egen hånd, læser bredt eller går på aften-skole (eller Højskole), hvor de kaster sig over ethvert emne der interesserer dem. Dette vælger de ofte at gøre frem for at søge en formel uddannelse. De kurser som modne sjæle tager, er mindre tilbøjelige til at give fast arbjde, og mere tilbøjelige til at være for deres personlige interesses skyld, i modsætning til unge sjæle. Modne sjæle bekymrer sig mere om hvad de lærer, end om de titler uddannelserne giver dem.

Modne sjæle er søgende hele deres liv. De har en trang til at "finde sig selv" og "udtrykke sig". Personlig tilfredsstillelse er deres konstante søgen. Men dette opnår de aldrig helt at få, til deres fulde tilfredshed. Problemet er at modne sjæle er komplekse - dette er det mest komplekse stadie i hele cyklussen. Der sker så meget i deres psyke som andre mennesker ikke kan forstå, og som de heller ikke selv forstår. Den modne sjæls-alder er den mest udfordrende af alle. Modne sjæle er urolige, følsomme og ømskindede.

På grund af deres psykiske følsomhed og kompleksitet, udstråler modne sjæle ofte en masse forvirring til deres omgivelser. Af samme grund bliver de ofte betragtet som neurotiske. Alt deres psykologiske affald bliver de ved med at endevende i deres hoveder. Den modne sjæls nødvendige erfaringsdannelse vedrører i høj grad følelser. De kæmper med deres emotionelle blokeringer. De tilhører den sjæls alder der har mest behov for at søge psykologisk rådgivning til deres emotionelle vanskeligheder. De fleste mennesker der går til psykolog for at få rådgivning er modne sjæle, og størstedelen af psykologerne selv er også modne sjæle - og de har også tit selv en masse psykologiske problemer som de kæmper med. Der dukker en masse psykologiske udfordringer op til overfladen i den modne sjæls alder, som skal behandles på et bevidst niveau. Hvis vedkommende ikke evner at klare dette, vil han ofte ty til alkoholisme eller stoffer som en flugtvej. Denne bedøvelses metode er mere udbredt i denne sjæls alder end i nogen anden. I modsætning til unge sjæle, så kan modne sjæle normalt ikke få sig selv til at forvolde fysisk skade på andre mennesker, så de vender ofte de frustrationer de har over andre, ind i sig selv.

Begreber og problemstillinger som yngre sjæle ville glide let hen over som meningsløse, er meget vigtige for modne sjæle. For eksempel er den unge sjæl noget nær anti-psykologisk - han finder tilfredsstillelse i de materielle ting. Han sætter sjældent spørgsmålstegn ved sine egne eller andres motiver. Men den modne sjæl leder efter en større mening med livet. De ønsker at forstå betydningen af alt og hvorfor folk gør som de gør. De modne sjæle bekymrer sig generelt mere end nogen anden sjælsalder - De bekymrer sig om planetens problemer og ønsker at redde den, de bekymrer sig om andre mennesker og ønsker at hjælpe dem, de bekymrer sig om deres eget velbefindende og ønsker at forbedre det. Modne sjæle er åbne for alle forslag, og de er tilbøjelige til at lede efter pragmatiske løsninger på deres problemer, frem for at bruge offentlighedens firkantede løsningsmodeller som de unge sjæle gør.

Da de modne sjæles bevidsthed er relativt udviklet, er deres adfærd meget etisk. De arbejder med de fine nuancer i de menneskelige relationer. De værdsætter andre menneskers følelser og meninger. Det gør ondt på dem når andre ikke tænker godt om dem. Selv om det er rigtigt at de godt kan være ret rebelske af natur og endda lidt oprørske. Alligevel kan modne sjæle ikke helt løsrive sig fra en følelse af social forpligtelse.

Selvom relationer, viden og emotioner udgør modne sjæles primære bekymringer, så har de et arbejde for at leve, men det er ikke med samme begejstring som hos den unge sjæl. De har ikke viljen til at sætte alt ind på en karriere for at stige til toppen. Hvis en moden sjæl ender som arbejdsgiver, har han tendens til at betragte trivslen for den enkelte arbejder, som vigtigere end trivslen for virksomheden. Han kan have politikker og programmer i virksomheden der skal fremme det gode i medarbejderen, så han trives og derved bliver mere effektiv.

Sammenlignet med yngre sjæle, så har den modne sjæl en anden type bevidsthed. Den modne sjæl er altid interesseret i at lære mere. De er hele tiden på jagt efter mere viden. Modne sjæle ønsker at opfatte sig selv som velinformerede mennesker, og de svælger i alle de nyerhvervede forståelser de opnår. I de senere niveauer af den modne alder søger de næsten altid svar på livets store spørgsmål, på en måde som kun få mennesker i de mere primitive cykluser gør. Det bevirker ofte at de involverer sig i visse metafysiske praksiser, indsigter og bestræbelser. Ved metafysiske menes der alt fra psykologi og religion til det psykiske.

Modne sjæle betragter verden som en velfungerende maskine og de kan ikke lide afbrydelser og forstyrrelser af tingenes naturlige rytme. De værdsætter viden og information meget højt og de er altid på udkig efter mere. De lever efter deres impulser og luner og de betragter sig selv som urokkelige bastioner for solidaritet.

Modne sjæle er så psykisk afstemte med andre mennesker, at de oplever andre mennesker empatisk som de oplever sig selv. Dette er ikke tilfældet for mennesker i de yngre sjælsaldre. På grund af denne intuitive opfattelsesevne, er modne sjæle meget sensitive over for hvem de beskæftiger sig med. De bliver let forstyrret af "vibrationerne" fra andre mennesker som de ikke harmonerer med. Hvis de føler sig ukomfortabel i selskab med en anden, vil de foretrække at forlade stedet, med mindre de føler sig forpligtet til at blive. Modne sjæle har brug for et fristed i tider med psykisk stress, hvor de kan beskytte sig selv. Dette kan være et roligt sted som de trækker sig tilbage til, eller et hyggeligt kammeratskab med en nær ven.

Modne sjæle er meget relations-orienterede og de søger kammeratskab blandt ligesindede venner. De anser ofte deres relationer som det vigtigste i deres liv, i modsætning til de unge sjæle, der har tendens til at priotere deres karriere højere end alt andet. Modne sjæle opbygger deres liv omkring deres venner og de sociale kontakter der deler deres interesser. Derimod er familieslægten, som er meget vigtig for de tre yngre sjæle, mindre vigtig for de modne sjæle. Når modne sjæle søger en mage, er det ikke for at opbygge sin status, som det ofte er tilfældet hos unge sjæle, de gør det for kærlighedens skyld. Det er usædvanligt for en person der er yngre end modne sjæle at opleve ægte kærlighed til sin partner. Modne sjæle vil have nogen de kan få et meningsfyldt forhold med, frem for blot en person der skal opfylde en stereotyp ægteskabsrolle, de er ikke til arrangerede ægteskaber som de yngre sjæle. Et godt sted for ældre sjæle at møde andre til venskab og parforhold er i forskellige former for skoler eller biblioteker. Andre steder ville være i uformelle og løst organiserede singler grupper, hvor de kan lære hinanden at kende som venner, før de bliver kærester. Natklubber appellerer ikke så meget til dem. Modne sjæle søger efter en mage for livet.

Modne sjæle har en højtudviklet sans for humor, og de har let ved at grine. Den form for humor de foretrækker er "situations komedie" der involverer sociale relationer. De kan lide at drille og joke med deres venner. Deres drilleri er sjældent fjendtlig eller nedgørende, som det kan være hos unge sjæle. Den type film som de foretrækker er prisvinderen med den dybde mening og originalitet, den er som regel også remstillet af modne sjæle - de er ikke til de overfladiske action film der er produceret af unge sjæle.

Modne sjæle er meget involveret i verdens forskellige anliggender, men de har et stort behov for et roligt tilflugtssted, hvor de kan trække sig tilbage i tider med stress. De kan lide at have en hytte i skoven eller ved søen, hvor de kan holde ferie fra rotte ræset. De søger ikke materielle ting eller har et ekstra hjem som status, som unge sjæle, men de har brug for et refugie, et tilflugtssted. Modne sjæle jagter mindre håndgribelige ting end blot materielle besiddelser.

Modne sjæle er ikke så tilbøjelige til religiøsitet, Hvis de overhovedet går til nogen organiseret religion så foretrækker de frikirker frem for almindelige kirker. Det kan være udogmatiske og rolige trosretninger såsom unitarianisme. I deres søgen efter sandheden kan modne sjæle også eksperimentere med det mere uortodokse inden for New Age. Modne sjæle har en stærk følelse af moral og etik, men det er en situationsbestemt indfølende etik uden faste regelsæt, som yngre sjæle og især barne sjæle væmmes ved.

Politisk er modne sjæle "venstreorienterede" - måske endda kommunistiske. Den idealistiske hippie æra i 60'erne var et modent sjæls fænomen. Ofte boede de i kollektiver eller bofællesskaber. Modne sjæle afstår fra at kæmpe i krige, fordi de betragter hele menneskeheden som deres brødre og søstre. Af samme grund har de også tendens til at være pacifister - og ikke på en militant måde som en ung sjæl kunne finde på. Selvom de elsker frihed, så affinder de sig som regel med andres dominans, frem for at kæmpe for denne frihed. Et klart eksempel på dette ser man i vore dages Rusland, hvor modne sjæle, som udgør størstedelen af befolkningen, affinder sig med de dominerende unge sjæle der styrer regeringen.Modne sjæle er samfundets avantgarde. Det er dem der yder de virkelig nye bidrag til fremmelse af kulturen. De er de inspirerede visionærer inden for alle mulige områder af samfundet - det være sig inden for det videnskabelige, det religiøse, det politiske, det teknologiske, det kunstneriske, det filosofiske, det humanitære eller det økonomiske - det er de modne sjæle der går i spidsen, er på forkant og stiller sig på barrikaderne. Modne sjæle fører ofte kampagner for at reformere samfundet. De udgør kernen i miljøforkæmper bevægelserne, "nej til atomkraft"-bevægelserne, atommarcher mod atomvåben, og andre lignende bestræbelser på at redde verden. Når det drejer sig om at se værdien af livets åndelige aspekter, er de langt foran de unge sjæle, men trods det vikler de sig ind i mange fysiske anliggender, i deres kampe for at gøre planeten til et bedre sted at være. Gamle sjæle, på den anden side, har stort set opgivet verden i materiel forstand, som vi nu skal se.

Læs om de andre sjælsaldre her: Fra spæd til gammel sjælIngen kommentarer:

Send en kommentar