Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her oversættes det til Dansk. Jeg lægger de samme artikler ud her på siden som de gør i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Barne Sjælen


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---
Af PHILLIP WITTMEYER

Oversat af John Jørgensen

Barne sjæle har mere avancerede opfattelser end spæde sjæle, men mindre forståelse end unge sjæle. Michael omtaler dette som "baby" sjæls alderen, men jeg har lagt mærke til at der er mange ligheder mellem mennesker i denne karakteristisk og folk i barne og teenage årene, så denne opfattelse kan mere passende benævnes barne sjæls alderen. Meget af det der kan siges om barne sjæle, svarer til det der bliver sagt om teenagere. Teenagere befinder sig i den akavede fase mellem barndom og voksenliv. Og ligesom personer i deres andet årti af livet, gennemgår barne sjæle en masse forandringer i deres vækst proces. Dette er en meget energisk og udforskende fase for sjælen. Ligesom hos de unge er barne sjæle: ivrige efter at gå her og der og gøre dit og dat. De opfører sig ikke længere kun som børn, men de mangler stadig en del forståelse, og de har et umodent perspektiv. De er næsten, men ikke helt, klar til at tage det store spring ud i uafhængighed og selvregulerende adfærd. Børn er næsten fuldstændig afhængige af forældrenes omsorg for deres trivsel, men teenagerne er begyndt at vinde uafhængighed fra forældrenes diktering af tanke, følelse og handling. På samme måde har barne sjæle bevæget sig ud over behovet for at få samfundsmæssige diktater, og er begyndt at udtrykke elementer af tænkning, følelse, og handling for sig selv - eller rettere sagt, inden for sin egen gruppe. Han/hun sætter sin begrænsede erfaring på arbejde i vor verden på en smalsporet men speciel måde.

Barne sjæls alderen er som den typiske teenage ved-det-hele mentalitet. Efter deres simple opfattelse, tror de at deres forældre, der taler om komplekse problemstillinger er irrationelle og skøre. Med deres manglende indsigt kan de ikke forstå, hvad deres forældre mener, så de afviser det som urimeligt og usammenhængende. Dette er meget lig den måde som barne sjæle betragter de ældre sjæles opfattelsesevne.

Ifølge Michael ("Messages From Michael", side 90), vil et passende motto for barne sjæle være, "Enten gør du det rigtigt eller også lader du være". Med denne indstilling stræber barne sjæle typisk efter at være rene og fine. De holder deres hus og bil ryddeligt. Deres skriveborde på arbejde ser ryddet ud. De har korrekte manerer, de følger etiketten for den dannede opførsel. De forbinder sig med de fine. De gør tingene på den rigtige måde, og deres enkle begreber om hvad der er rigtigt og forkert låner de fra samfundets normer, eller endnu bedre, fra det de opfatter som Guds love, og dem holder de sig stædigt til hele deres liv.

Når det drejer sig om religion så har barne sjæle tendens til fundamentalisme og strikse bogstavtro sekteriske holdninger. Troen på personificeringen af en guddom er mere almindelig for denne alder end for nogen anden. For dem virker Gud menneskelig - som en der er magen til dem selv: ganske vist mere vidende og kraftfuld end de andre, for at virke overbevisende, men stadig bare et glorificeret menneske. De tror også på de onde kræfter, og disse kræfter bliver også typisk personificeret i en menneskelignende fremtoning, som en "Satan figur". "Guds Ord" - som står skrevet i Bibelen eller i en anden hellig tekst - fortolkes bogstaveligt som ufejlbarlig: "Saa siger HERREN" ..... "Gør derfor omhyggeligt saaledes, som HERREN eders Gud har paalagt eder, uden at vige til højre eller venstre følg altid den Vej, som HERREN eders Gud har paalagt eder at gaa". *) Den formodede kamp mellem godt og ondt, rigtigt og forkert, mørke og lys, (dualismen), er et stort problem for barne sjæle. Inden for religiøs filosofi er barne sjæle legalistiske - det vil sige de lever efter eksterne regler, der rummer en lang liste over hvad man må og ikke må. Det gør de, for de evner endnu ikke at leve efter deres egne indre moralske standarder - De er stadig for unge af sjæls alder til at have udviklet deres egne dybe etiske principper og samvittighed. Og da de endnu ikke har udviklet deres samvittighed, har de en tendens til at være meget selvretfærdige. De tror virkelig på frelse og forbandelse, og de arbejder for frelsen. Oral Roberts, er en syvende niveaus barne sjæl, han er et bemærkelsesværdigt eksempel på barne sjælens opfattelsesniveau. Enlige barne sjæle foretrækker at søge deres partner i evangeliske eller fundamentalistiske kirker.

*) Ordret gengivelse fra Gl. Testamente årgang 1917 ;-D

Barne sjæle foretrækker at leve et enkelt og ukompliceret liv. De tager det arbejde de kan få, og gør hvad der er behov for. De er ikke de muntre og sprudlende typer, tværtimod føler de sig ringere end andre og kan finde at livet kan være ydmygende. Og selvom de har stærke følelser for livet, kan de sommetider opfatte verden som et skræmmende og deprimerende sted.

Barne sjæle har tendens til at undgå øjenkontakt - og enhver anden form for kontakt med andre. De føler sig ikke trygge med fysisk nærhed, hengivenhed, og ærlig seksualitet. De skaber og følger reglerne for pli og høflighed: dels for at holde folk på en vis afstand og dels for at deres adfærd ikke skal skabe overraskelser for andre. Barne sjæle har svært ved at håndtere andres adfærd hvis den ligger uden for deres egne snævre rammer.

Barne sjælens politiske opfattelse er også ret konservativ, hvis ikke den ligefrem er reaktionær. Et fremragende eksempel fra nyere tid er "The Moral Majority" (i dag: "Tea Party bevægelsen"), der var en organisation af ultra-højreorienterede konservative, der blev ledet af Jerry Falwell, der var en pågående barne sjæl i sit syvende og sidste barnesjæls niveau, han var både politisk aktivist og evangelist. Disse bevægelser forsøger at påvirke regeringen til at "gøre det rigtige" som for dem er en moralistisk politik der går ind for, anti-abort lovgivning, hårdere straffe for de kriminelle, mere modstand mod de onde kommunister og så videre. Barne sjæls alderen har et anstrøg af en afvisende diskriminerende og skeptisk attitude. På deres egen umodne måde ser de sig selv som kulturens og civilisationens arkitekter, kritikere, og originale tænkere. De ønsker at pålægge alle andre deres egne strenge og snævre normer, fordi i deres øjne er det perfekte samfund det samme som et lydigt samfund - hvor man skal være tro mod den retfærdige lov. Der gives ikke megen plads til demokratiet, ytringsfriheden og individuelle frihedsrettigheder hos dem. Barne sjæle tror på regeringen som en moralsk nødvendighed - hvor civile lovovertrædere bliver betragtet som onde syndere. De har endnu ikke den nødvendige dybde forståelse der skal til, for at kunne bidrage til en retfærdig politisk filosofi. De unge- og modne sjæls aldre, der kontrollerer (de demokratiske) regeringer rundt om i verden, betragter for det meste barne sjæle som umodne, så de tages ikke særlig alvorligt som en gyldig politisk kraft. Desuden omfatter barne sjæle kun omkring toogtyve procent af befolkningen, mens unge og modne sjæle tilsammen udgør omkring syvogfyrre procent. *)

*) Siden dette blev skrevet har det jo alligevel vist sig at den yderste højrefløj har sat dagsordenen i Amerikansk politik (og andre steder) og det kan evt skyldes at Phillip Wittmeyer (i hans ellers fremragende fremlægning) glemmer et begreb der kaldes "Manifesteret sjæls alder". Med dette menes, at modne og gamle sjæle først manifesterer deres fulde sjælelige modenhed når de når frem til hhv. starten og midten af trediverne (eller senere), for en del sker det ikke i hver inkarnation, og for andre sker det kun delvist. Så for alle sjæls aldre gælder det at man optræder mere umodent indtil man vokser frem til sit opnåede potientiale fra tidligere liv. Og det rykker jo en hel del ved de procentsatser han her nævner for USA's vedkommende. (Denne manglende manifestering kan skyldes meget krævende inkarnationer i et stresset eller ugunstigt miljø.)

Hvor det tidligere blev sagt, at spæde sjæle er godtroende, kan det siges, at barne sjæle er naive, u-sofistikerede og u-nuancerede. Denne naivitet kan ses i deres øjne. De har endnu ikke udviklet en moden opfattelse af "det onde". De ser moralske spørgsmål som enten sort eller hvidt, uden nogen nuancer af grå, og naturligvis identificerer de sig med det hvide - det gode. Alt det de ikke forstår identificerer de med det sorte - det onde. De film barne sjæle foretrækker er dem der er "kan ses af alle aldre" - de er rene og jomfruelige: ingen sex, vold, eller dårligt sprog. Barne sjæle kan ikke klare det. Når kampen mellem "det onde" og "det gode" er afbildet i en film der egner sig for barne sjæle, så er det præsenteret meget naivt og enfoldigt. Den sande natur af det onde vil slet ikke være forstået eller værdsat. Nuancerne i de moralske spørgsmål, som opfattes af de ældre sjæle, overser de i vid udstrækning. Når noget går galt har de tendens til at skyde skylden på verden: for dem er det "onde kræfter" der er på spil. De har svært ved at acceptere deres egne fejl, da de tror at alt hvad de gør er rigtigt. Der kommer altid en vis selvretfærdighed i spil her.

Barne sjæle sorterer meget nøje i supermarkedets frugt og grønt, for at sikre sig de får alt det bedste. De spiser de traditionelle fødevarer, der er de "rette" for dig, i stedet for at vælge gourmetvarer og afprøve nye eksperimenter med deres kost.

Holdningen med at "gøre det rigtigt" gælder også inden for seksualiteten. For det meste har barne sjælen et snerpet forhold til sex, både når det gælder andre og når det gælder dem selv. De er meget moraliserende, barne sjæle betragter selvfølgelig missionærstillingen som den rigtige måde at gøre det på, (med natlampen slukket) og kun inden for ægteskabet. At give sig selv hen til sensuelle fornøjelser anses som urene og uhellige. De er ude af stand til at værdsætte de finere nuancer inden for flirt, romantik, og elskov.

Generelt er barne sjæle ret "forkrampede" om alt i livet. Hvem ville ikke være stresset over hele tiden at skulle finde "den rigtige måde" at gøre tingene på? De lever efter fremhævede standarder og stereotype klichéer. Barne sjæle har meget lidt sans for humor.

Som Michael siger, barne sjælen ser sig selv som "jeg" og andre mennesker som "mange andre jeg'er". Betydningen af dette er, at barne sjælen forventer at andre skal være ligesom ham selv, og når det viser sig at være forkert bliver han overrasket og forvirret,. Han ved ikke hvordan han skal håndtere disse forskelle i andre mennesker. Derfor bliver han klike-agtig. Han undgår folk der ikke er af hans race, nation, stamme, kultur, religion, sociale status, politiske overbevisning, specielle interessesfære, osv. Alle barne sjæle føler sig mest komfortable med mennesker af deres egen slags. Deres identitets følelse forstærkes af de grupper de tilhører. De opfatter forskellene i andre mennesker som onde, og de afskyr dem for det. (De kan derfor være temmelig racistiske.)

I udseende, hvis de er velopdraget, vil barne sjæle altid forsøge at se pæne og veltrimmede ud - være godt klædt, pæn frisure, velfriseret - på en barnlig og uskyldig måde. Hvis de ikke er velopdraget, vil de i stedet gøre rå forsøg på at se respektindgydende ud. I begge tilfælde mangler de evnen til at få et mere moderne og raffineret udseende som mange ældre sjæle har.

Barne sjæle kan lide at være sammen med børn. Disse to grupper relaterer godt til hinanden, fordi de deler et enkelt verdenssyn og har ret umodne opfattelser af livet. Ligesom børn, er barne sjæle troskyldige og uskyldige. Barne sjæle blive ofte involveret i aktiviteter der omfatter børn, såsom grundskole-lærer, daginstitutions medhjælper, pige- eller drenge spejder, spejder leder og lignende. Barne sjæle har deres berettigede plads i verden, ligesom teenagere har. Det er en vanskelig tid, helt sikkert, men det er et nødvendig trin i modnings cyklussen.


Som børn er barne sjæle typisk de ideelle studerende, fordi det hører med til "at gøre det rigtige". Når de vokser op og får et job, gør de det fint som pligttro medarbejdere i underordnede erhvervs stillinger, der ikke er alt for krævende. De ønsker typisk ikke at få en livslang karriere som sådan, men de elsker at vise for andre hvad de duer til, så de foretrækker at gøre et godt stykke arbejde for en anden, der vil tage ansvaret for dem og træffe de store beslutninger. Selv om de har en høj mening om sig selv, "i den store stygge verden der er under indflydelse af Djævelen", så afstår de fra at forsøge sig med succes i det barske erhvervsliv, hvor den store fisk æder den lille, dette ville være for ugudeligt for dem. Denne form for aktivitet er for det meste overladt til den unge sjæl, som vi nu skal se.

Læs om de andre sjælsaldre her: Fra spæd til gammel sjæl


Ingen kommentarer:

Send en kommentar