Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her oversættes det til Dansk. Jeg lægger de samme artikler ud her på siden som de gør i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Den Unge Sjæl


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---Af PHILLIP WITTMEYER

Oversat af John Jørgensen

Efter pubertetsalderen opstår tidspunktet for de unges voksenliv. Meget, af det der kan siges om unge sjæle, kan også siges om unge voksne mennesker indtil de bliver midaldrende. De unge sjæles livsopfattelser og aktiviteter svarer til beskrivelsen af mennesker der befinder sig i tyverne og starten af trediverne. Efter at have gennemlevet teenageårene, og forladt forældrene for at begive sig ud på egen hånd, begynder den unge voksne at opbygge grundlaget for sin karriere, sit hjem og sin familie. Han finder sin plads i samfundet, skaber sin succes, og sætter sit præg på verden. Dette er en meget udfordrende fase.

Unge sjæle har en kulminerende livsenergi hvad angår fysisk fremdrift. Efter at de nu har integreret livserfaringen fra de to foregående sjæls aldre, søger de nu efter at tæmme omverdenen. Unge sjæle er civilisationen arkitekter, imperiernes bygherrer, erhvervslivets og samfundsøkonomiens ledere. Deres grundlæggende motivation er materialistisk, og de vil arbejde utrætteligt for at opnå deres materielle gevinster. Dette er den alder hvor de er mest tilbøjelige til at ende som "arbejdsnarkomaner", de befinder sig konstant i en tilstand af uro, og i mere end nogen anden sjæls alder, er de konstant på jagt efter nye materialistiske mål. Unge sjæle føler sig hjemme i den fysiske krop - kødet er deres legeplads. De kan virkelig lide tilværelsen på denne planet. De mest populære interesser for dem er jordnære ting som regeringen, erhvervslivet, juraen, sport, politiarbejde og ikke mindst penge .

Unge sjæle har tendens til at skille sig ud fra andre. De ser sig selv som noget særligt. De foretrækker at være sammen med andre der deler deres livsopfattelse, og de undgår dem der ikke passer ind i deres klike. I den unge sjæls alder er de kræsne og kritiske over for hvordan tingene foregår i deres liv. De vil gerne gøre tingene rigtigt og har svært ved at blive tilfredse med sig selv. De er eftertænksomme og omhyggelige med det de laver, men de er mistroiske overfor den verden de lever i og de reagerer primært ud fra deres mentale tanker om den.

Unge sjæle ønsker at vinde andre folk over på deres side, således at de ender med at påtage sig deres synspunkter og retter sig efter dem. Den unge sjæl opfatter mennesker som "mig" og "dig", og ønsker at omforme "dig" til "mig". Den unge sjæl ønsker at organisere folk sammen til et samfund, en civilisation, eller et selskab. De mener at enhver person skal kende sin plads i hierarkiet. De tror så meget på den slags, at de er villige til at kæmpe for at overbevise andre om at de skal gøre det på deres måde. Krige er for det meste et produkt af unge sjæle (sommetider også barne sjæle). Nationalisme og imperialisme hærger i denne modnings fase. Hvis de unge sjæle ikke kan erobre dig i erhvervslivets- eller i den økonomiske verden, så vil de erobre dig i den militære verden. Således vil Det unge sjælelige amerikanske lederskab have, at hele verden skal følge deres ideologi - demokratiet. De kalder det kampen for friheden og liberalismen, men hvad de unge sjæle inderst inde mener med dette er, at de ikke ønsker at andre skal komme her og fortælle folk hvad de skal gøre, det vil de selv have lov til, og da de selv ønsker denne liberalisme så kæmper de for at alle andre skal have den også. Men overfor dem står så det unge sjælelige russiske lederskab, der ønsker at omforme hele verden efter sit socialistiske synspunkt, som efter deres mening er for alles bedste. Men i virkeligheden er begge disse tilsyneladende ædle ideologier blot undskyldninger for, at alle skal "gøre det på min måde" i den mest ekstreme yderlighed.

På denne planet og her i USA, er der flere unge sjæle end nogen anden sjæls alder. Mellem 40 og 45 procent af befolkningen er unge sjæle. Det planetariske gennemsnit er ung på femte niveau. *) Derfor er de den mest udbredte og almindelige sjæls alder. Det er dem der former samfundet. Faktisk er unge sjæle meget optaget af hvad der er normalt. De ønsker i høj grad selv at blive betragtet som normale, og de ønsker også at alle andre skal blive det de anser for at være normalt. Unge sjæle kan ikke lide spæde sjæle og specielt ikke gamle sjæle, fordi disse er de mest ekstreme i deres øjne. Men dette er blot endnu et af deres "gør det på min måde" forlangende. Unge sjæles humor er at gøre grin med folk der er anderledes. Der gemmer sig en vis fortrængt fjendtlighed i dette, og en mangel på forståelse. De følger normalt alle kulturelle normer fra det sociale samfund, såsom ægteskab, religion, jura, politik, uddannelse og familie. Unge sjæle finder det sørgeligt, når spæde sjæle eller gamle sjæle ikke følger samfundets regler.

*) Dette tal stammer fra starten af firserne, lige nu skulle gennemsnittet være ved at tippe over til den modne sjælsalder, fordi siden dengang skulle der være født ekstra mange modne og gamle sjæle og den gamle generation fra 2. verdenskrig er ved at forsvinde. Se bl.a. Jeshua Kanaliseringerne og mange andre kilder.

Blandt de unge sjæle der er funktionærer, er det først og fremmest vigtigt for dem at få et fornemt CV uanset hvad de ellers har planer om at gøre i sit liv. Andre unge sjæle der søger positioner der kan fremme deres ambitioner, stræber også efter at få en officiel anerkendelse. Unge sjæle vælger sig en offentlig uddannelse der ligger på grænsen af deres intellektuelle formåen. De vil være meget fokuseret på at få gode karakterer. Dette kan faktisk være vigtigere for dem end hvad de rent faktisk får lært. De vil stræbe efter at være medlem af universitetets hemmelige broderskab, fordi der vil de møde nogle af deres fremtidige forretningsforbindelser. Efter endt uddannelse, når deres karriere er i gang, vil de melde sig ind i sit erhvervs brancheforening. Der vil de skabe endnu flere forretningsforbindelser. Yderligere forbindelser vil blive dannet med medlemskab i organisationer som, the Chamber of Commerce, Odd Fellow, Frimurer logen og alle mulige andre ordener og loger om dette og hint, Lions Club, diverse erhvervsnetværk som Linkedin og så videre - klubber af alle mulige slags. Disse er alle af ung sjæls typen, organisationer der er dannet med det formål at opnå penge, magt og andre materielle mål. For det afhænger jo i sidste ende af hvem du kender, hvis du ønsker at komme foran i denne verden. De har desuden tendens til at bo i de samme kvarterer. "Yuppie" fænomenet er også en manifestation af den unge sjæls alder. De deltager i finansielle seminarer, Dale Carnegie kurser, supersælger workshops og lignende. De investerer i aktiemarkedet. De forsøger at være "professionelle", og hele deres deres liv er lig med deres karriere.

Den unge sjæl udstiller sine eksamensbeviser, medlemskort certifikater og andre legitimationsoplysninger på væggen i sit kontor. Trofæer af enhver art bliver også vist frem. De ejer status-kæledyr, spiser gourmet fødevarer og drinks, ejer fancy eller sporty biler, og køber boliger der skal fyldes op med eksotiske møbler. De foretrækker at deltage i status sportsgrene som golf og tennis på Country Club. Disse er alle symboler på succes i livet. Et par reklameslogans for unge sjæle er: "Klæder skaber folk" og "Diamanter varer for evigt". Unge sjæle er de mest udprægede konkurrencemennesker af alle, og derfor skaber de også et hierarkisk konkurrencesamfund for alle andre. Uanset hvilken organisation de befinder sig i forsøger de at klatre til toppen af den. De er de mest villige deltagere i det såkaldte "rotte ræs" efter magt og prestige.

Fagbevægelser er måden at få tingene til at ske på for unge sjæle af arbejder klassen - en anden udformning af "gør det på min måde". Igen er processen sammenslutninger - at gøre alle til medlemmer af et team, fordi mange gør os stærke sålænge alle ved hvor de hører hjemme og opfører sig som en enhed.

I politik har den unge sjæl tendens til at søge mod midten eller konservatisme (altså der hvor de får størst indflydelse), og ikke mod de ekstreme reaktionære eller yderliggående partier. De er hverken fornyere i form af at være fremadstræbende eller bagudstræbende. Tendensen går snarere efter at styrke bureaukratiet i regeringen i et forsøg på at opretholde status quo over magten. Igen et ønske om at opretholde normale tilstande. Patriotisme og nationalisme er i høj grad en del af deres tankegang. Den politiske arena er måske det bedste sted for unge sjæle at bruge deres muskler, hvis ikke i erhvervslivet. I politisk filosofi sætter de normalt den teknologiske fordel over miljøhensyn. De favoriserer industrien frem for økologien. Som arbejdsgivere favoriserer unge sjæle det de opfatter som godt for selskabet, over det som er godt for den enkelte medarbejder.

Selv om de er mere avancerede end barne og spæde sjæle, så har unge sjæle stadig en forholdsvis simpel forestilling om livet. De er sjældent indadvendte nok til at sætte spørgsmålstegn ved deres egne motiver. De værdsætter materiel succes så meget, at de normalt ignorerer de emotionelle, psykologiske og åndelige impulser inden i dem selv og i verden omkring dem. De er kun sjældent involveret i erhverv der drejer sig om mental sundhed. Og når de endelig er, vil det mest være gennem psykiatrien - hvor de ordinerer medicin til at manipulere med sindet gennem kroppen. De går sjældent til psykologisk rådgivning, og når de endelig gør, så er det normalt nok at give deres tilstand en diagnose. De går ikke med til rent faktisk at dykke ned i deres problemer for at helbrede dem, det må altid vente til en anden gang. Deres behov er forholdsvis enkelt, det drejer sig kun om materielle besiddelser og "succes". Deres liv er lagt an på handling frem for tanker og følelser. De erfaringsmæssige opgaver som den unge sjæl skal tilegne sig, drejer sig hovedsagelig om at gøre noget fysisk. Derfor vender deres opmærksomhed primært udad, og deres beskæftigelse drejer sig mest om at manipulere med omgivelserne.

Unge sjæle er forelsket i det fysiske riges blændværk - nye biler, fine huse, smart tøj og så videre. De ønsker at se godt ud i andres øjne. De har som regel nyklippet hår, er nybarberede og fine i tøjet, et "all-American" udseende. Jakkesæt og dokumentmapper er et kendemærke for unge sjæle. Korrekthed og elegance er af allerstørste betydning. Af fysisk udseende fremstår Ken og Barbie dukkerne som idealbilledet af unge sjæle. Kig på forsiderne af Cosmopolitan Magazine - De er alle sammen glamour-søgende unge sjæle. Alt dette viser den unge sjæls status- og klassebevidsthed. Alle skal gøre opmærksom på sin rang i det hierarkiske unge sjælelige samfund.

Når unge sjæle søger mage, sker det enten på kontoret eller i single barer efter kontortid. Unge sjæle opfatter kærligheden som erotik - efter playboy filosofien - glamour, romantik og sex som man ser det i tusindvis af reklamer, film og tv-shows. De forsøger at udleve den amerikanske drøm i deres familieliv (der bliver til endnu et statussymbol): de bliver gift med en attraktiv person køber et dyrt hus, får to eller tre intelligente, flotte børn, og fremstår selv som familiens overhoved. Unge sjæle forstår det ikke, når denne drøm viser sig at være en illusion.

Det store flertal af tv-shows er produceret af unge sjæle, de er sponsoreret af unge sjæle, og de henvender sig til unge sjæle. "sæbeoperaer" er underholdning for unge sjæle. De fleste virksomheder i Amerika og verden drives af unge sjæle, for de er de mest ambitiøse af alle når det gælder fysiske udfoldelser. Alt hvad der sælges bliver produceret i unge sjæles virksomheder. Unge sjæle mangler dog reel fantasi. Deres værker er uinspirerede og stilistiske. De mangler ægte innovativ kreativitet. Når en moden sjæl skaber et hit med et avantgarde produkt eller en ny form for service, så springer unge sjæle straks ind på banen og kopierer det i rå og simple efterligninger, for at tjene penge på det. De skaber ikke selv nye veje. De skaber kun kopier af tidligere succeser uden egentlig at forstå hvorfor det virkede. De bruger de "gennemprøvede" ideer, indtil det løber ud i sandet og ikke virker mere.

I dette land (USA) er unge sjæles religion primært mainstream protestantisme. traditionelle trossamfund er tilholdssted for unge sjæle. Intet kontroversielt eller foruroligende her. Der skabes en masse gode forretningskontakter her. Unge sjæle er modstandere af modne sjæles forsøg på at reformere kirken. Unge sjæle forsøger at omvende andre - og konvertere dem til deres egen tro. Evangelisten Billy Graham er en ung sjæl på syvende og sidste ung sjæls niveau, han er et godt eksempel på den religiøse opfattelse i denne fase af sjælens udvikling.

Unge sjæle ældes ikke med ynde. Efter at have tilbragt hele deres ungdom i jagten på materiel rigdom, forsøger de at hænge fast ved deres ungdommelige udseende med sundhedsmæssige kure såsom kost, motion, vitaminer og kurbade. Når de bliver midaldrende er det vigtigt for dem at forblive unge.

Læs om de andre sjælsaldre her: Fra spæd til gammel sjæl

http://livsalkymi.blogspot.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar