Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her er det oversat til Dansk. Jeg har lagt alle de samme indlæg ud her på siden som i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Sjælens udviklingstrin (Ekstramateriale fra andre kilder)


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---Dette materiale stammer fra en række mennesker i USA der siden 1970, hver for sig, har kanaliseret en sjælegruppe der kaldte sig "Michael" (opkaldt efter den sidste person fra gruppen der inkarnerede på Jorden).

Emnet er spændende og vedkommende, men kvaliteten af de bøger der er udgivet om det svinger meget (jeg har læst dem alle sammen).

En enkelt person "Phillip Wittmeyer" har dog formået at samle alt det bedste og lagt det gratis ud på nettet, og det er der kommet et ganske interessant resultat ud af.

Nu har jeg oversat hans arbejde til Dansk (med nogle enkelte kommentarer), for jeg synes det giver en god ide om hvorfor mennesker opfører sig så forskelligt som de gør. Og med den forståelse kan det også bidrage til at folk får en større tolerance overfor hinandens forskelligheder. (Nå ja... selvfølgelig er alle trin på en trappe lige vigtige, så det er ikke finere at være en gammel sjæl end en ung. Set ud fra et evigt perspektiv så gennemlever vi alle niveauer før eller siden).

Her er sjælens udvikling delt lidt mere detaljeret op end i Jeshua Kanaliseringerne, men ellers harmonerer det fint med hinanden.

John J.
---------

Sjælens Udviklingstrin

Bemærk: denne side er kun en kort introduktion, for at se det hele må man klikke på de fem links herunder til hver enkelt sjælsalder... JJ.


Af Phillip Wittmeyer

Oversat af John Jørgensen

Efterhånden som vi reinkarnerer fra livstid til livstid på vores sjæls lange rejse - hvor vi indsamler oplevelser og erfaringer, og opfylder vore aftaler - kommer der en udviklings proces til syne, og forløbet af denne udvikling kaldes Sjælens Alder.

Sjælens Alder refererer til hvor meget en person er vokset i erfaring på planeten, ikke så meget hvor mange liv han eller hun har levet. Ingen person er "foran" eller "bagefter" nogen anden, men optager simpelthen hver sin plads i en kontinuerlig cirkel der fører til og fra Tao.

Hver sjæls alder tilføjer et nyt perspektiv og en række lektioner, der tilbyder os ny erfaring, individuelle valg, og i sidste ende, muligheder for at lære nyt og udvikle sig.

I løbet af denne cyklus af inkarnationer, udvikler sjælen sig gennem fem sjælelige alderstrin på det fysiske plan. Hvert trin er et tegn på sjælens udvikling.


Sjælens alders trin

Spæde Sjæle beskæftiger sig med spørgsmålet om at overleve; de har endnu ikke grundlag for at fornemme hvad der er "derude" - de ved kun at det "ikke er mig". Spæde sjæle lever ofte på kanten af samfundet og deres livsoplevelse er enkel, jordnær, basal og mystisk. Hvis de ikke har ældre sjæle til at give dem en venlig vejledning i at kende forskel på rigtigt og forkert, kan spæde sjæle reagere voldeligt på alt hvad de opfatter som trusler.

Fokus: Overlevelse
Lande med mange spæde sjæle: Etiopien, Ny Guinea, Cambodja
Barne Sjæle (også kaldet baby sjæle) har behov for struktur og de har tendens til at leve strengt efter deres overbevisning som er baseret på dogmer, såsom religiøs fundamentalisme. Barne sjæle er fokuseret på at bringe folk sammen under civilisationens paraply, de opfatter andre som værende "ligesom mig." De kan blive forvirrede og kede af det når disse "andre mig'er" ikke opfører sig som forventet. Deres livsopfattelse er regelbaseret, stift, dogmatisk, familie-orienteret, og meget struktureret omkring overholdelse af de love og skikke der er i deres organisation eller kultur - tænk på det Amerikanske midtvesten med den samvittighedsfulde trang til at være en "ideal borger."

Fokus: Regler/Love
Lande med mange barne sjæle: Iran, Irak, Haiti, Irland, Libyen, Mellemøsten
Unge sjæle er succes orienterede og sætter høje standarder for personlig vinding. Unge sjæle lærer hvordan man påvirker verden, og de ser andre som "dig'er" de kan påvirke (til at følge deres opfattelse af tingene). Deres livsopfattelse er konkurrence orienteret, de er flittige, selvstændige, profit-skabende og har en vinder/taber mentalitet i jagten på alt der fører til velstand. De frygter at ældes med deres krops naturlige tilbagegang og de går meget langt for at bevare deres status og udseende. Unge sjæle kunne være den officielle sjæls alder for ansigts-løftninger, botox indsprøjtninger, og fedmeoperationer.

Fokus: Succes/Præstation
Lande med mange unge sjæle: USA, Kina, Israel, De Forenede Arabiske Emirater
Modne sjæle er relations orienteret og har tendens til at drages mod følelsesmæssige dramaer. Modne sjæle dykker ned i deres interne verden og udforsker deres forbundethed med andre, de fornemmer ivrigt andre menneskers "processer", og opfatter dem på samme måde som de opfatter deres egne. Dette kan skabe for meget emotionel intensitet der ofte foregår uden overblik. Deres oplevelse af livet er dramatisk, emotionelt, sæbe-opera-agtigt, indfølende, intimt, empatisk og selvbevidst.

Fokus: Relationer
Lande med mange modne sjæle: England, Østrig, Italien, Polen
Gamle sjæle søger det store perspektiv i livet og har mindre interesse i at deltage i det materialistiske ræs. De har tendens til at være mere ubundne og prøver at se sig selv og andre i en større sammenhæng. De lever efter devisen "lev og lad leve". Deres livsstil er tilbagelænet, afslappet og frigjort fra emotionelle dramaer. De er spirituelt-orienterede og nogle gange lidt dovne.

Fokus: Det store overblik, filosofisk perspektiv
Lande med mange gamle sjæle: Island, Holland, Finland, TjekkoslovakietDe syv niveauer inden for hver sjælsalder


Inden for hver sjælsalder opdeler man ofte udviklingen i syv særskilte trin eller niveauer, disse niveauer har hver sit særpræg som man udvikler sig igennem, det vil sige at inden for hver enkelt sjælsalder udvikler vi os fra det 1. niveau til det 7. niveau, ved hjælp af vores inkarnationer. 

Læs mere om de 7 niveauer inden for hver sjælsalder her


Transcendentale og uendelige sjæle

Der findes yderligere to niveauer af sjæls bevidsthed som kan inkarnere, de er nået langt ud over de, til tider, alt for menneskelige niveauer, som er beskrevet af de spæde til gamle sjæle. Disse niveauer er Transcendentale Sjæle og Uendelige Sjæle.

Læs mere om Transcendentale og uendelige sjæle herModne og gamle sjæle: ligheder og forskelle (ikke Jeshua)

Sammenligningsskema:
Nogle typiske mottoer for hver af sjæls alder:

Spæd: Lad os ikke gøre det.

Barn: Enten gør du det rigtigt eller også lader du være.

Ung: Gør det på min måde.

Moden: Gør det alle andre steder end her.

Gammel: Du gør hvad du vil og jeg gør hvad jeg vil.


http://livsalkymi.blogspot.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar