Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her er det oversat til Dansk. Jeg har lagt alle de samme indlæg ud her på siden som i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

En guide til Efterlivet (Ekstramateriale fra andre kilder)


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---

Den astrale verden:

illustrationer: Jürgen Ziewe

Af Dave Gregg (Michael Teachings)
(samme kilde som afsnittet sjælens udviklingstrin)
Oversat af John Jørgensen

Der findes historier om efterlivet - hvordan livet er på den anden side -  i næsten alle kulturer over hele verden. De har været i omløb i tekster og religiøse doktriner gennem hele historien. Vi ønsker alle at vide, hvad der sker når vi dør, og vi ønsker at vide om efterlivet virkelig eksisterer. For mange mennesker giver tanken om at genforenes med sine kære, umiddelbart tårer i øjnene. Det er enormt livsbekræftende at vide, at vores korte ophold på jorden, ikke bare er en række af tilfældige begivenheder uden mening, og at et større formål venter på os forude i en anden verden.

Beskrivelser af livet efter døden er ligeså forskellige som de er ens og de er ofte umulige at bekræfte. I sidste ende drejer det sig om hvad der vækker mest genklang hos dig.

For at få hjælp til at drage mine egne konklusioner om emnet, besluttede jeg mig for at bede "Michael enheden" om deres forklaring, og de kanaliserede følgende svar på de 28 spørgsmål jeg stillede dem.

Dave


Hvad er efterlivet?

Efter den fysiske krops død, frigøres sjælen fra sit jordbundne fartøj af kød og knogler, og ved hjælp fra en guide passerer den gennem en æteriske tunnel (den velkendte passage med et lokkende lys for enden), denne tunnel munder ud i et højere tilværelsesplan - ofte omtalt som åndeverdenen, det astrale plan, efterlivet, eller den kristne betegnelse, himlen.

Får en person glimt af det astrale under en nærdødsoplevelse?

Hvis ikke nær-døds oplevelsen er en hallucination, giver det et glimt af det astrale. Men da sjælen stadig er bundet til den fysiske krop, kan visionerne blive fordrejet af de fortolkninger der stammer fra forventninger og jord-baserede trossystemer. Desuden mangler visionerne klarhed og ofte præges de af fantasi og mystik. Dette er dog ingen fejl hos seeren. Med mindre vedkommende har træning i det, vil en sjæl der stadig er forbundet til kroppen have tendens til at se det astrale med en smule forvrængning.

Er Himlen det samme som det astrale plan?

Både ja og nej. Som det er fremstillet i de religiøse doktriner, er de vanlige skildringer af himlen, opdigtede gengivelser af hvordan det astrale opfattes fra et religiøst perspektiv. I nogle samfund  hvor troen på en kristen guddom er dybt rodfæstet, kan en perlemorsfarvet hvid port omgive indgangen til den astrale verden. Præster med barnesjæle og unge sjæle der søger efter menigheder at inspirere, har tendens til at fokusere på noget der svarer til en astral pendant til det midt-vestlige USA.

Især de trossystemer der bakkes op af dybe emotionelle overbevisninger, får lov til at manifestere sig uhæmmet på det astrale plan, det vil være sådan indtil overbevisningernes natur ændrer sig (gennem selviagttagelse og en løbende test af virkeligheden), og indtil sjælene føler sig klar til at vælge den næste fase af udviklingen.

Er Helvede et virkeligt sted?

Hinsides alle de bibelske associationer, er helvede kun en måde at udsætte sin skyld på og ikke påtage sig sit ansvar for de onde gerninger man har gjort. Helvede er ikke reel i den forstand, at det findes fysisk eller astralt. I nogle tilfælde kan en tortureret sjæl åbenbare helvede ud fra sine indre lidelser ved hjælp af en plastisk astral energi, men disse helvedes agtige konstruktioner er flygtige og illusoriske.

I en mere reel forstand er helvede den sindstilstand en person befinder sig i, når vedkommende er afbrudt fra sin essens (sit sande selv).

Hvordan ser efterlivet ud? Ligner det Jorden?

Det astrale plan (eller efterlivet) er nogenlunde placeret over det samme sted, som du kalder Jorden (eller i vores terminologi, det fysiske plan da det vedrører  inkarnations cyklussen i jeres system). Den væsentlige forskel er, at den astrale sfære vibrerer med en højere frekvens, og overskrider dermed vibrationshastigheden på det fysiske plans molekylære strukturer.

Den anden bemærkelsesværdige forskel er, at den fysiske plads er ubegrænset i den astrale dimension, det geografiske terræn kan i høj grad udvides. Jordens velkendte vartegn findes også her (havene, bjergene osv.) naturens formbarhed på dette plan giver ubegrænsede muligheder for geografiske afvigelser, alt afhængig af de fantasifulde og kreative ønsker der kommer fra dem der bor i hver enkelt region. På det astrale plan vil der være et hus til rådighed for alle dem der kan forestille sig det. Den mangel på plads der er så almindelig på jorden, findes ikke på det astrale plan.

Tænk på det astrale plan som et kæmpe stort byggesæt, hvis eneste grænser er fantasien. Som vi sagde findes der stadig visse Jordiske lighedstegn, men alle de kendte vartegn kan forbedres og gen-forestilles, alt afhængig af de indskydelser den eller de individuelle skabere har. De billedlige skildringer af den astrale verden er som et stadigt skiftende lærred, hvor billedet skifter for hver farve og penselstrøg der  males på det med en emotionel  intensitet, denne beskrivelse er ikke helt ved siden af

Det astrale plan handler mere om indbyggernes indre manifestationer, hvor det fysiske plan handler om de ydre fysiske rammer. Dette er grunden til at den fysiske eksistens er så kaotisk og tilsyneladende uden orden. Da det ikke er så let at manifestere en forbindelse til det indre selv på Jorden, giver det den fysiske eksistens en følelse af at det hele opstår ved tilfældigheder. På det fysiske plan virker det hele som om det kun udformes af naturen.

Er der dag og nat på det astrale plan?

Da der findes en astral version af solen, månen og alle de andre himmelske vidundere i universet, er svaret ja, der findes en jord-lignende nat og dag på det astrale plan. Det er dog ikke alle sjæle der vælger at holde sig til disse velkendte cyklusser, og i deres individuelle verdener kan de omgive sig med en endeløs dag eller en endeløs nat. Besøgende på disse afvigende cyklusser kan føle sig ude af synkronicitet og balance, så de fleste sjæle vælger at opholde sig der hvor den naturlige jord cyklus stadig fortsætter.

Føles efterlivet fysisk for sjæle?

Fysisk fasthed er kun en illusion, det relaterer sig kun til det tilsvarende erfaringsmæssige plan man befinder sig på. Men i alle henseender er dette plan fysisk nok for de fleste. På denne måde giver det astrale plan en fornemmelse af fysisk fasthed for dem som vibrerer på dette niveau. I modsætning til den fysiske verden så er den astrale verden ikke så fastlåst, og selvom væggene i en bolig føles faste, så kan en astral krop godt passere igennem dem med en lille indsats.

Hvordan ser vi ud i efterlivet? Har vi kroppe?

Mange sjæle foretrækker at bruge genkendelige legemer i efterlivet, selv om det ikke er nødvendigt. På de højere niveauer er disse legemer ofte skiftet ud med lyslegemer, men dette er sjælens personlige valg. For sjæle der stadig befinder sig i reinkarnations cyklussen, vil brugen af legemer være mere almindelig og hjælper sjælen til at holde sig i kontakt med deres fortidige og fremtidige liv på jorden.

Med hensyn til et bestemt udseende, så vælger de fleste sjæle et aldersniveau fra en tidligere livstid, hvor de følte sig mest på toppen i dette liv. Men der er ingen tommelfingerregler her. Sjæle præsenterer ofte sig selv forskelligt for andre, alt afhængigt af, hvordan de bedst bliver husket af denne person.

Kan sjæle på det astrale plan se, hvad der sker på Jorden?

Jordiske begivenheder føles mere energimæssigt, end de ses, de opleves som bølger der slår ind mod en kystlinje. Jo stærkere begivenhed, jo større bølge. For direkte at se hvad der sker på jorden kræver det at man besøger den. Desuden overvåges jorden rutinemæssigt af astrale ambassadører der befinder sig på deres forposter, de holder øje med hvad der sker på jorden, hvor de registrerer aktuelle begivenheder og vurderer det sandsynlige udfald af dem.

Spirituelle guider hjælper naturligvis også med at spore livet på jorden på et mikrokosmisk niveau, for derved kan en enorm mængde kollektive oplysninger videregives til interesserede. Med andre ord, så er der et netværk på plads der udveksler og henter oplysninger, ikke helt ulig det superbredbånd du kender som internettet.

Selvom der sker en vis gennemsivning fra det fysiske til det astrale plan, så er det to forskellige verdener og deres naturlige livsrytmer forløber adskilt.

Kan vore kære afdøde høre os? Og besøger de os nogensinde?

Der findes et energimæssigt bånd mellem alle der elsker hinanden, dette er endnu tydeligere på den anden side. Denne forbindelse er veletableret og lader sig ikke sådan fjerne. Det kunne dog tænkes at det ville blive til et irritationsmoment, hvis kommunikationskanalen var konstant åben, så der er opsat visse buffere. Derfor er kommunikationen med en elsket mest vellykket, når den udføres med en umiddelbar og stærk hensigt.

Dine kære våger over dig på en energimæssig måde, de noterer sig de udsving der sker i dit aurafelt, som afviger fra det der er normalt for dig. De kan også besøge dig personligt, hvor de ser ind i din verden, det sker på en måde hvor de ser dig fra et firedimensionelt perspektiv, som om dit liv befandt sig i et akvarium.

Findes dyrs sjæle på den anden side?

Dyr (og elskede kæledyr) findes også på det astrale, da alle levende væsener er udstyret med en sjæl. Dyr adskiller sig dog fra mennesker på den måde, at deres sjæle er energimæssigt sammenhængende. Hunde udvikler sig for eksempel inden for rammerne af en kollektiv gruppe af sjæle, en såkaldt gruppesjæl. Da skabningerne fra dyreverdenen ikke har den samme kompleksitet som den menneskelige sjæl, er de afhængige af de kollektive erfaringer fra deres gruppesjæl for at få vejledning og forståelse af verden. Det naturlige instinkt, der er så tydeligt hos dyr kommer fra denne forbindelse til deres gruppesjæl, det giver dem mulighed for, hurtigt at udnytte erfaringerne fra deres større gruppesjæl, når de støder på forhindringer eller udfordringer.

Udbredelsen af dyr i den astrale verden findes generelt i udvalgte områder, der er udvalgt til deres fortsatte udvikling som art. Det betyder ikke at dyr aldrig blander sig i de menneskeligt befolkede områder på det astrale plan, men deres hjemmebase finder mest sted blandt deres egen slags. Det ses oftere at tamme dyr lever sammen med menneskesjæle, men disse ordninger er kun besøg, der er ikke tale om de varige samliv som man ser på Jorden.

Hvordan lever mennesker i efterlivet? I byer? I hjem?

Sjæle har tendens til at samle sig i henhold til deres trossystemer og energimæssige forbindelser. Det er ikke usædvanligt at astrale byer er udviklet ud fra en større eller mindre sjæls familie. Disse familier inkarnerer ofte sammen, og når de kommer tilbage til den åndelige side, trækker deres indbyrdes forbindelse dem sammen igen på en naturlig måde. Nogle sjæle er tilfredse med at opholde sig i disse komfortable arrangementer, men de mere eventyrlystne sjæle kan vælge at bo i mere afsidesliggende regioner - f.eks. i en astral ødemark som de selv har skabt - men de er ikke så isolerede som man skulle tro, for sjæle kan være sammen øjeblikkeligt ved den blotte tanke eller hensigt.

Bor de i boliger?

Mange gør, især på de lavere astrale planer.

Hvad foretager mennesker sig i åndeverdenen?

På astralplanet vil en sjæl være fjernet fra den daglige kamp for overlevelse der engang krævede så meget af den - nu har den tid til at udforske mere autentiske aspekter af selvet, som tidligere blev undertrykt under en inkarnation, (enten på grund af nødvendighed eller på grund af manglende muligheder). Latente talenter, udvalgte interesser og personlige sager bliver nu plejet og udviklet og det vil danne grundlag for yderligere udforskning.

Men det folk gør er imidlertid lige så varieret og ubegrænset som stjernerne på himlen. Når der ikke er pålagt nogen dagsordener eller deadlines som skal overholdes, vil det der ansporer en sjæl til at søge en anden inkarnation være en intern mekanisme, der som et tikkende ur stadig er forbundet til den Jorden-baserede tid, dette lokker og skaber en længsel efter at opnå noget mere.

Kan folk læse bøger, se film, eller på anden måde nyde tidligere jordiske fornøjelser?

De jordiske nydelser der én gang har været nydt, eksisterer også på det astrale, og i mange tilfælde vil de være endnu større og mere emotionelt vidtgående, end de var på det fysiske plan. Musik, for eksempel, kan nå en højde af emotionel ekstase, der er utilgængelig for dem der lever på jorden, for på Jorden er man begrænset af de lydbølger som det hørbare spektrum giver. Når man sammenligner hvor spektakulær musikken på Jorden kan være, med de undere og den pulserende rigdom musikken kan skabe i den astrale verden, vil musikken på det fysiske plan være som en fejlbehæftet efterligning af den ægte vare, der svarer til en malebog i forhold til store kunstværker.

Hvad med bøger og film på Jorden?

Sjæle, der har udviklet en arkivars færdigheder, det vil sige, sjæle med en interesse for at have adgang til Akasha energien, kan hente jord baserede dokumenter og relaterede detaljer, såsom bøger og film. Specialister er også tilgængelige, som vil hente disse optegnelser for dig, det minder om den måde man downloader et dokument fra internettet.

Denne hentning er ikke så populær som du måske tror, da udvalget for underholdning på det astrale plan er meget mere rig og levende. Et eksempel ville være at sammenligne en gammel skrattende fremstilling af en stumfilm med en Blu-Ray disc -- selvom Blu-Ray også blegner i forhold til det der er tilgængeligt på det astrale plan.

Med hensyn til jordiske fornøjelser, hvordan ser det ud  når man ser en opførsel af en musical i efterlivet? Er der fysiske aktører eller befinder det hele sig i forfatterens sind? Er forestillingerne planlagt ?

Musicals, eller enhver live-optræden (som teaterstykker, orkester eller solo optrædender) vil tiltrække de sjæle der er mest afstemt efter de æstetiske værdier der er forbundet med arbejdet. Med andre ord vil alle der befinder sig på en lignende bølgelængde inden for kunst føle sig draget til at bidrage med en bestemt optræden, uden der er behov for avancerede kampagner eller planlægning. Da en sjæl på det astrale kan være flere steder på én gang, vil det ikke være nogen afbrydelse at blive trukket ind i en improviseret optræden sammen med Beethoven for eksempel, her er perspektivet diametralt modsat end på det fysiske plan, hvor et fokus kun kan være på én ting af gangen.

I nogle teaterstykker og musicals kan forfatteren eller komponisten faktisk gennemføre hele optræden selv, ved at opdele sig selv og tage sig af de forskellige instrumenter eller roller der er. Sådanne virtuose optrædender er dog mere sjældne. De fleste forfattere vælger flere deltagere til deres forestillinger, F Eks. kan en musical samle flere kendte kunstnere, som komponisten engang arbejdede sammen med.

Prøver er sjældne, primært fordi et musikinstruments fysiske begrænsninger eller en dialogs udenadslære ikke er nogen hindring på det astrale plan. På det astrale er tanken med at afholde generalprøve mere lagt an på at udforske nye måder at udtrykke sig på.

De kulisser der anvendes til live-optrædener, såsom musicals eller skuespil, er holografiske, hvor baggrunden og rekvisitterne ændre sig så de hele tiden passer til konteksten af historien. Udtrykket live-optræden er måske misvisende, da dette kan indstilles på et psykisk niveau så man ikke behøver at være der personligt for at se det, man kan også få en resonans af begivenheden på den astrale pendant til videomaskinen.

Generelt kan de kunstneriske værker udføres på to måder: det kan være en standard fortolkning af værket, hvor man overholder den måde man optrådte med det oprindeligt, og det kan være en mere improvisatorisk fortolkning, hvor forfatteren eller komponisten udfører det på den måde, han oprindeligt havde udtænkt det, eller det kan være på en ny måde der udvikler stykket yderligere. På det astrale plan er tingene ikke statiske, der vil alle former for kreativitet løbende ændre sig og udvikle sig.

Er der former for underholdning der nydes på det astrale, som ikke findes på Jorden?

Ja. En form for underholdning (der også er meget lærerig) er at spille de mange afgreninger på den vej man ikke valgte under en fysisk inkarnation. I en vis forstand er det faktisk en seriøs form for undersøgelse, men mange sjæle bruger også dette som en adspredelse eller en form for leg.

Der opstår så mange tilfælde i løbet af livet, hvor et bestemt valg kunne have ført til interessante (endda dejlige) oplevelser, og det kan være sjovt at se, hvad disse forskellige livsbaner kunne have ført til. Mulighederne er uendelige for en sjæl, der ønsker at udforske alle hjørner og kroge der kunne have opstået i en bestemt levetid. Og nogle sjæle vil afspille disse oplevelser, næsten som en form for trøstespisning.

Involverer disse former for spil fremtidige parallel oplevelser?

Den følelse af leg vi henviser til her kan indebære visse muligheder for parallelle tråde i et helt liv, men i de fleste tilfælde gør de ikke. Parallelle stier er sandsynligvis kortlagt til en afslutning, hvis et bestemt valg ville have ført til en betydelig ændring i denne livstid. De legesyge scenarier vi har nævnt, er mindre væsentlige og handler mere om hvad der kunne være sket, hvis du havde gået til skolebal med Jennifer istedet for Susan - eller lignende eskapader som kunne være sjove at udforske, men som ikke nødvendigvis er væsentlige på en skelsættende måde.

Som tidligere nævnt, kan disse scenarier også være instruktive og sjæle på det astrale plan vil rutinemæssigt rekonstruere begivenheder fra deres liv, hvor de vælger at opføre sig anderledes i en bestemt situation, eller hvor de kan lære noget gennem en øvelse i praksis, for eksempel kan det være de prøver at håndtere en vanskelig situation med en tankegang der er mere spirituelt vågen.

Det astrale plan virker som et dejligt sted at eksistere. Har det en mørk side?

Nogle sjæle på det astrale er ikke så sofistikerede og mangler den åndelige bevidsthed om andre, andre sjæle vender tilbage fra jordiske inkarnationer, hvor deres mørke sider styrede deres personlige valg og adfærd, og det efterlader karmiske spor af ødelæggelser og angst. Men selv disse sjæle, som nu imødeser inkarnationer med karmisk tilbagebetaling, er delvist renset for deres tidligere handlinger af det healende lys fra den astrale verden, dette er en universel healingsmetode, der er med til at genoprette balancen i selv de mest kriseramte og beskadigede sjæle. Dette er ikke ensbetydende med, at alvoren af deres tidligere handlinger ignoreres, men ved hjælp fra guider og vise vejledere, kan deres sjæls oprindelige dagsorden gendannes.

Er der stadig folk der dømmer og udelukker andre?

Folk er stadig mennesker, selv på det astrale. Til trods for den ubegrænsede tilgængelighed af kærlighed og støtte, findes der vrede sjæle, og deres frygt kan tilsidesætte deres sunde fornuft. Men i modsætning til det fysiske plan, kan ingen på det astrale plan lide nogen skade, når vredesudbrud eskalerer og udvikler sig til voldshandlinger. Det astrale legeme kan ikke ødelægges.

Emotionens voldelighed er stadig ikke en behagelig oplevelse, og intense sessioner med rådgivning tilbydes til dem der svælger i destruktive, emotionelle tilstande. Uløste problemer der bringes frem i lyset for en fornyet undersøgelse bliver ikke altid modtaget i et gunstigt lys.

Er der steder på det astrale, hvor det ikke er sikkert at færdes?

Ikke så meget på det astrale plan. Selvom der stadig lever jordbundne individer der er tynget så meget af deres uvidenhed og ondskab mod andre, at de er blevet for tunge i deres vibrationer til at eksistere på den astrale verdens niveau. De områder der er beboet af disse fortabte sjæle er placeret i en mellemzone mellem de fysiske og astrale riger. Det er en åndelig død zone, og dem der besøger jordplanet rådes til ikke at besøge dette sted.

På mange måder ligner dette skumle bydele på jorden, og særligt udsendte missionærer sjæle besøger periodisk disse områder, for at lede efter sjæle de kan redde. Dette er ikke et skærsilds område, ikke engang en helvedes region, det er bare et dystert område med triste og vildledte sjæle, hvis modløse overbevisninger om deres virkelighed, har forvist dem til et glemt land, dog kun midlertidigt. Til sidst vil disse forpinte væsener blive reddet fra deres situation.

Hvordan er det astrale legeme opbygget? Kan det forklares videnskabeligt?

Den nærmeste ting i videnskaben, som kunne forklare strukturen i en astral krop er partikelfysikken. For at forenkle vores svar, har alle molekylære og atomare strukturer sine astrale modstykker, som eksisterer på højere vibrationelle niveauer. I lægmandssprog betyder det, at det der findes på det fysiske plan, på en måde er en kopi, af det der allerede findes på det astrale plan. Energien er simpelthen blevet neddroslet for at imødekomme det fysiske plans konstruktioner og den fysik der er forbundet med dette niveau.

Nøglen til at forstå denne proces er enkel: intet er i virkeligheden fast stof. Fasthed er blot et visuelt trick af det fysiske univers. For eksempel føles bordet foran dig fast, men en livsform hvis molekylære struktur svinger ved lavere eller højere vibrationelle niveauer, kunne let passere igennem det. Denne illusion af stoffet giver adskilte verdener erfaring i at eksistere samtidigt med hinanden, i en fælles enhed med masse bevidsthed, til trods for deres åbenlyse adskilthed.

Er der en form for regering i efterlivet?

Der findes styrende organer i efterlivet, men de er ikke baseret på hierarkiske beføjelser med et stadigt stigende magthierarki. I stedet er disse beføjelser baseret på frivillighed og de er perfekt afstemt med de særlige talenter og personlige egenskaber som sjælen har, der midlertidigt søger stillingen.

Der er ikke vedtaget nogen love og der findes ingen omstridte lovgivere som man kan småskændes med, der findes bare en kollektiv gruppe af ligesindede sjæle, der har en interesse i at tjene andre. En detaljeret beskrivelse af disse stillinger vil være for meget at omtale, men hovedlinjerne for de fleste frivillige aktiviteter indebærer en infrastruktur med et sammenhængende netværk, der understøtter den åndelige udvikling og beboernes ønsker.

Samarbejde er nok det vigtigste organisationsprincip i disse styrende organer.

Består den astrale verden af flere udviklingsniveauer?

Der findes udviklingsniveauer på det astrale plan, samt på andre eksistensplaner. Hvert niveau består af visse milepæle, der virker som markører for hvert udviklingsniveau, Efterhånden som sjælene gør fremskridt og stiger op ad udviklingsstigen, bliver de gradvist lysere og mindre tætte,.

Der er syv udviklingstrin i alt, der er opdelt i syv niveauer. Disse indlærings trin, fortsætter gennem alle evolution planerne. De lavere astrale niveauer bruges til reinkarnation cyklusser der involverer jordplanet. Det første trin er for nyankomne, det andet trin er for midlertidige bosættelser, og det tredje er for guider, vejledere eller mere avancerede sjæle der er færdige med deres inkarnationer men som stadig reinkarnere med særlige formål eller til udvalgte missioner.

Efter afslutningen af reinkarnations cyklussen når man frem til det fjerde niveau, hvor man nu fuldt ud har realiseret hvilke muligheder der er i det astrale og er begyndt at mestre dem.

På niveau fem seks og syv udvikler man en øget bevidsthed om de forbindelser der er mellem de større sjæls familier, disse familier genforenes man efterhånden med og man smelter sammen med dem energimæssigt til en samlet helhed. Denne genforening omfatter en større sjæls familie på omkring tusind sjæle eller mere.

*) Bem: Da Dave sendte denne kanalisering rundt skrev han dette:
Der er så mange antagelser om dette emne, som jeg er sikker på jeg har modsagt mange af i min kanalisering, men jeg fik hvad jeg fik. Undskyld eventuelle stavefejl. Jeg er stadig ved at gennemgå det.
Det må være dette afsnit om de astrale udviklingsniveauer han tænker på, for normalt hedder det sig at man inkarnerer mens man er på niveau et til fem på Astralplanet, og at en del lysarbejdere fortsat kan finde på at inkarnere fra niveau seks og syv, for at bidrage med hjælp til menneskeheden på Jorden. Efter det Astrale plan er der et højere plan hvor alle er fuldt udviklede, men hvor udviklingen fortsætter ved at man forenes mere og mere. Visse gamle sjæle har oplevet glimt af dette plan, men for at komme ind på det skal man også "dø" fra Astralplanet, det som Jeshua kalder "den anden død" Læs mere om dette her: http://livsalkymi.blogspot.dk/p/jeshua-kanaliseret-af-pamela-kribbe_82.html

Hvis Jorden skulle blive ubeboelig som følge af en række katastrofer, ville den så stadig have et tilknyttet astralt plan? Eller hvis den ikke er beboelig for mennesker, men der stadig er nogle planter- og dyr tilbage, ville der så være en astral verden for dem?

Du må forstå, at den astrale verden rækker langt ud over det forholdsvis lille rum der omfatter din planet Jorden. Det astrale slør indhyller faktisk hele universet.

Hvis der sker en masseuddøen, som vi ikke ser som særlig sandsynligt på dette tidspunkt, vil det astrale ikke lukke dørene i for Jorden. Lokaliteten vil bare være mindre besat. De eventuelle livsformer der er tilbage på jorden vil fortsætte deres cyklus, så længe miljøforholdene gør den beboelig og der er gode muligheder for at opnå vækst gennem erfaring.

Da de astrale riger er stærkt styret af den virkelighed som dens indbyggere enes om, vil helhedsindtrykket af denne lokalitet ændre sig for at imødekomme de livsformer der stadig deltager i en Jordisk cyklus.

Hvorfor er universet så stort? Og afspejler det astrale alt sammen?

Omfanget af det fysiske univers kan ikke engang måles i matematiske termer. Universet som du kender det, er blot et mikrokosmos af mange andre universer, som alle er svimlende i deres omfang, de ekspanderer alle og udvikler sig i en evig tilstand af kreativ udfoldelse, og for at være helt ærlig, så sker det på en måde vi ikke helt forstår.

Ligesom alle de andre dimensionelle sfærer, er det astrale en del af helheden, der strækker sig hele vejen tilbage til Tao (eller Gud).

Hvad er formålet med et efterliv?

Med hensyn til reincarnations cyklussen, er efterlivet en midlertidig ventetid (selv om dette kan vare århundreder), det er et sted hvor sjælen kan omgruppere sig, genoplade, bruge det som blev lært, og lægge grunden til den næste inkarnation. Det er også et sted der giver betydelige vækst resultater, ikke kun fra selve oplevelsen, men også ved at genoptage de livserfaringer man har opnået, fra et sikkert sted der ligger langt væk fra det oprindelige drama på Jorden.

Der går også meget forberedelsestid med at planlægge den næste livstid. Dette indebærer at kortlægge sine livsopgaver, at vælge de hæmninger man har brug for at overvinde, at finde egnede forældre, indgå aftaler med andre der deltager i den planlagte livsplan som man forestiller sig, og skabelse af relevante prøvelser der fremmer den fortsatte vækst.

Denne kanalisering handler kun om det Astrale plan og mellemzonen mellem det astrale og den fysiske verden. Det Astrale plan er et åndeligt niveau mineraler, planter, dyr og mennesker hører hjemme på mens de stadig udvikler sig personligt. Den dag man er fuldt udviklet personligt og ikke længere er fanget af sine bindinger og tynget af sine emotioner er man klar til at "dø" fra Astralplanet og leve videre i den absolutte åndelige verden. Den absolutte åndelige verden er ikke opdelt i lyse og mørke niveauer som den Astrale verden er. Jeshua taler mere om denne overgang her: http://livsalkymi.blogspot.dk/p/jeshua-kanaliseret-af-pamela-kribbe_82.html

2 kommentarer: