Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her er det oversat til Dansk. Jeg har lagt alle de samme indlæg ud her på siden som i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Er jeg en Lysarbejder?


Lige fra begyndelsen har Jeshua fortalt mig, at hans budskaber er beregnet for en bestemt gruppe mennesker. Han kalder dem for "lysarbejdere". Han siger de udgør teten af en bølge med hjerte-baseret bevidsthed, der opsluger Jorden lige nu. Han siger at de er bevidsthedens pionerer og at deres sjæls mission er at hjælpe til med at bringe en ny bevidsthed til Jorden. Jeg kunne ikke så godt lide denne tanke, til at begynde med. Jeg syntes det var en slags elitær udvælgelse at give disse beskeder til en særlig gruppe mennesker. Er Kristus energien ikke i live i hver eneste af os? Jeshua påpegede dog, at være en lysarbejder, er ikke forbundet med at have en særlig status eller at være overlegen på nogen måde. Desuden vil enhver sjæl blive til en lysarbejder på et tidspunkt, så det handler ikke om en begrænset gruppe sjæle. Grunden til at Jeshua insisterer på at henvende sig til denne særlige gruppe pionerer, er at han inderligt ønsker at hjælpe dem til at huske hvem de er. Disse sjæle befinder sig på kanten af en dyb indre opvågnen, som vil gøre dem til vejledere på Jorden i den mest ydmyge forstand. Men på grund af de tunge energier de oplever i det menneskelige samfund, føler mange af dem sig fortabt, de tvivler på sig selv, de passer ikke ind i samfundet, de er ensomme og desperate. De budskaber Jeshua giver gennem mig, er beregnet til at gøre Lysarbejdersjælene bevidste om hvem de er, og til at give dem de redskaber de har brug for, så de kan heale deres indre sår.

For at tydeliggøre hvad Jeshua mener med lysarbejdere vil jeg citere en indledende bemærkning og gengive en liste over deres egenskaber, som han gav mig i begyndelsen af vores arbejde sammen.


JESHUA:

Lysarbejdere er sjæle der bærer på et stærkt indre ønske om at udbrede Lys - viden, frihed og selv-kærlighed - på jorden. De fornemmer det som deres mission. De er ofte tiltrukket af spiritualitet og forskellige former for terapeutisk arbejde.

På grund af deres dybtfølte mission føler lysarbejdere sig ofte anderledes end andre mennesker. Gennem oplevelser af forskellige former for forhindringer på deres vej, fremprovokerer livet dem til at finde deres egen unikke vej. Lysarbejdere er næsten altid enspændere der ikke passer ind i de faste samfundsmæssige strukturer.

Ordet "lysarbejder" kan fremkalde misforståelser da det udskiller én særlig gruppe af sjæle fra resten. Det kan måske opfattes som om at netop denne gruppe på en eller anden måde er overlegen i forhold til resten, altså dem der "ikke arbejder for lyset." Men hele denne tankegang er i modstrid med selve karakteren og hensigten med lysarbejde. Lad os kort anføre hvad der er galt med den.

For det første bygger fordringer om overlegenhed generelt på uoplysthed. De blokerer for din vækst mod en fri og kærlig bevidsthed. For det andet er lysarbejdere ikke "bedre" eller "højere" end nogen anden. De har blot en anden historie end dem der ikke hører med til denne gruppe. På grund af denne særlige historie, som vi vil komme ind på om lidt, har de visse psykologiske karaktertræk der udskiller dem som gruppe. For det tredje bliver enhver sjæl til en lysarbejder på et tidspunkt i sin udfoldelse, så etiketten "lysarbejder" er ikke forbeholdt et begrænset antal sjæle.

Grunden til vi bruger ordet "lysarbejder," til trods for eventuelle misforståelser, er fordi det bærer på visse associationer og vækker visse erindringer i dig, der hjælper dig til at huske. Der er også en praktisk fordel ved at bruge det, for termen bruges ofte i din nuværende spirituelle litteratur.

(Fra Jeshua Kanaliseringerne s.49 / 50)


Psykologiske karakteregenskaber af lysarbejdere:

Fra tidligt i deres liv føler de at de er anderledes. For det meste føler de sig isoleret fra andre og bliver ensomme og misforstået. De bliver ofte individualister der er nødt til at finde deres egne unikke veje i livet.

De har problemer med at føle sig hjemme inden for de traditionelle jobs og/eller organisationsstrukturer. Lysarbejderes natur er anti-autoritær, hvilket betyder at de som noget naturligt modsætter sig beslutninger eller værdier der udelukkende er baseret på magt eller hierarki. Dette anti-autoritære træk er til stede selv hvis de virker generte og sky. Det hænger sammen med selve essensen af deres mission her på jorden.

Lysarbejdere føler sig kaldet til at hjælpe mennesker, som terapeut eller som vejleder. De kan være psykologer, healere, lærere, sygeplejersker, osv. Selv hvis deres profession ikke handler om at hjælpe mennesker på en direkte måde, er deres hensigt med at bidrage til menneskehedens højeste gode helt klart til stede.

Deres syn på livet er farvet af en åndelig fornemmelse for hvordan alle ting er relateret med hinanden. Bevidst eller ubevidst bærer de på minder fra ikke-jordiske sfærer af lys. De kan til tider føle hjemve efter disse sfærer og føle sig som en fremmed på jorden.

De nærer en dyb respekt for liv, ofte manifesterer det sig som en forkærlighed for dyr og en bekymring for miljøet. Menneskelig ødelæggelse af dyre- og planteriget på jorden giver dem dybe følelser af tab og sorg.

De er godhjertede, følsomme og empatiske. De kan have problemer med at håndtere aggressiv adfærd og de oplever generelt vanskeligheder ved at stå op for sig selv. De kan være drømmende, godtroende eller meget idealistiske og de kan også mangle lidt jordforbindelse. De samler nemt negative følelser og stemninger op fra mennesker omkring dem, derfor er det vigtigt for dem at de regelmæssigt tilbringer tid alene. Dette gør dem i stand til at skelne mellem deres egne følelser og andres. De har brug for tid alene til at gå i dybden med sig selv og med Moder Jord.

De har levet mange liv på jorden hvor de var dybt involveret i spiritualitet og/eller religion. De var talrigt til stede i de gamle religiøse ordener fra fortiden som munke, nonner, eremitter, clairvoyante, hekse, shamaner, præster, præstinder osv. Det var dem der byggede bro mellem det synlige og det usynlige, mellem den daglige tilknytning til livet på jorden og de mystiske riger i efterlivet; Guds riger og riger med ånder af godt og ondt. For at udfylde denne rolle blev de ofte afvist og forfulgt. Mange af jer blev dømt til bålet for de gaver i besad. De traumer disse forfølgelser gav efterlod sig dybe spor i din sjæls hukommelse. Dette kan i nutiden manifestere sig som en frygt for at have fuld jordforbindelse, dvs. en frygt for at være virkelig tilstede, fordi din underbevidsthed stadig husker hvordan du brutalt blev overfaldet for at være den du var.

(Fra Jeshua Kanaliseringerne s. 51 / 52)


© Pamela Kribbe

Dansk oversættelse:Ingen kommentarer:

Send en kommentar