Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her er det oversat til Dansk. Jeg har lagt alle de samme indlæg ud her på siden som i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

De syv niveauer inden for hver sjælsalder (ikke Jeshua)


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---

Dette er ekstramateriale der stammer fra "Michael Teachings" Altså ikke fra Jeshua Kanaliseringerne...

Fra personalityspirituality.net

Oversat af: John Jørgensen

Inden for hver sjælsalder opdeler man ofte udviklingen i syv særskilte trin eller niveauer, disse niveauer har hver sit særpræg som man udvikler sig igennem, det vil sige at inden for hver enkelt sjælsalder udvikler vi os fra det 1. niveau til det 7. niveau, ved hjælp af vores inkarnationer.

Hver sjælsalder har således syv forskellige indlæringsniveauer i sig. Her på Jorden begynder man  på hele inkarnationsrækken som menneske, på niveau 1 som Spæd sjæl, og får erfaringen fra dette, hvorefter man går videre som Spæd sjæl på niveau 2, og så videre. Når man har gennemført det 7. niveau i den spæde sjælsalder, begynder man på 1. niveau som Barnesjæl med et nyt tema. Hver sjælsalder har sit eget særskilte udviklingstema.

De tidlige niveauer i enhver sjælsalder handler om at opleve livet i denne nye fase af udviklingen og få de væsentlige erfaringer fra dette udviklingstema gennem passende oplevelser.

De senere niveauer handler om at udtrykke disse lektioner og demonstrere dette bevidsthedsniveau i tilværelsen.

For eksempel handler de første tre niveauer (1 til 3) for den Unge sjælsalder, om at opdage betydningen af fri vilje og selvbestemmelse. De sidste tre niveauer (5 til 7) for den unge sjælsalderhandler, handler om at demonstrere betydningen af fri vilje og selvbestemmelse i tilværelsen. (Det midterste niveau - 4 - handler om at konsolidere de indhøstede erfaringer.)

Det første niveauer af ethver sjælsalder er som at sætte "en tå i vandet"; det sidste niveau handler om at lære andre at "svømme":

1. niveau Indvielse i ny fase. "Tåen i vandet." Første glimt af den nye bevidsthed. Vi erkender, at der ligger en helt ny måde at være på, foran os, og vi reagerer på opfordringen, selvom det endnu ligger uden for vores fatteevne.

2. niveau Bygge fundamenter. Vade ind og ud. Sammenligne forskellene på den gamle og den nye bevidsthed. Vi kommer til at forstå hvad der er væsentligt og anderledes ved dette højere niveau, selvom det stadig ligger "foran" os, og endnu ikke er integreret.

3. niveau Tage imod udfordringen. Vove springet. Vi engagerer os målrettet til aktivt at favne og udforske den nye bevidsthed.

4. niveau Integration. Give sig hen i det, "nyde vandet." Vi identificerer nu os selv med denne måde at opfatte sig selv, livet og andre på - dette er vores sandhed. Vi indarbejder og konsoliderer fuldt ud den nye bevidsthed i vores eget væsen.

5. niveau Udtrykke sig. Plaske rundt - "Se på mig!" Vi formidler og deler åbent vores nye ægte følelse af os selv og livets mening. Vi føler os draget til at fortælle vores sandhed og "gå til offentligheden" med den.

6. Niveau Demonstrere det. Give det gavn og værdi for andre. "At være en livredder." Vores nye bevidsthed bliver sat på prøve. Vi afbrænder også enhver udestående karma vi har pådraget os, i de tidligere niveauer af denne sjælsalder.

7. Niveau Fuldt herredømme. Top præstation. Vi har opnået fuld forståelse og kontrol af vores bevidsthed på dette niveau. Vi ved præcis hvad vi gør. Vi føler os måske som en rollemodel. Hmm ... Hvad er det næste?

Denne syv trins rækkefølge gentages gennem hver sjælsalder, hvilket giver 35 niveauer fra man begynder at inkarnere som Spæd sjæl til man slutter som en Gammel sjæl.


Så hvis man hører om en gammel sjæl på 2. niveau, eller en moden sjæl på 6 niveau ved man hvad det vil sige. Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på at ældre sjæle ikke er bedre end yngre. Et barn i første klasse er ikke ringere end et barn i fjerde klasse. Alle trin på en trappe er lige vigtige. 

Ifølge Forfatteren Jose Stevens inkarnerer man i gennemsnit 180 gange som menneske på Jorden førend man har udviklet sig fra en Spæd sjæl på niveau 1, til man er færdig med at inkarnere som en gammel sjæl på niveau 7. Men han siger også at det varierer helt fra 35 inkarnationer til 400 for at nå hele vejen igennem.  


Hurtig udvikling er normalt mere lidelsesfyldt...

Det er dog ikke alle sjæle der har udviklet sig gennem alle niveauerne her på Jorden, nogle har udviklet sig andre steder inden de begyndte at inkarnere som mennesker på Jorden....

Nogle har fart på, andre tager det mere roligt, Lige nu går det dog hurtigt for alle, fordi Jorden gennemlever et skift. Ifølge Michael teachings skifter menneskehedens gennemsnitsalder fra Ung sjæls niveau 7, til det 1. Modne sjælsniveau i denne tid, og netop dette skift fra ung til moden sjæl, er en af de største overgange i et menneskes udvikling og således også for Jorden. Dette store skift i den kollektive bevidsthed skulle fremkalde den nye tid der tales så meget om. Lige nu er der inkarneret mange lysarbejdere der arbejder på at vække menneskeheden til deres fulde bevidsthedspotentiale, for det vil fremme dette skifte...


Dette skift står der mere om her: Lysarbejder serien


Sjælsalder niveauer
Niveau Spæd sjæl Barnesjæl Ung sjæl Moden sjæl Gammel sjæl
1 Ofte synsk; afstemt efter planeten, men ikke efter mennesker; tæt på det instinktive center; ingen intellektuelt center; sky; uciviliseret (utæmmet). Begynder at bekymre sig om, hvad folk synes om dem. Kærlighed fra andre er et problem. Hvordan man får det, er et mysterium. Udtrykker vrede; er forsigtig, men kan være dominerende. Urolig; begynder at erkende betydningen af emotionelle bindinger, men fortrænger det. Selvsikker, stadig moden; har ikke travlt med at gøre fremskridt.
2 Mindre forskræmt; bruger tænkeevnen; evner at passe ind i samfundet; tester samfundets regler og grænser. 1. niveau problemet bliver brændende; Jeg vil såre mig selv, hvis du ikke elsker mig. Dogmatisk. Frygtsom, dækker over det med dogmatik. Kan lide at være autoritær. Indre konflikt mellem succes og relationer. har mange kvaler. Svæver mellem drama og objektivitet; en indre krigstilstand.
3 Mere rolig; ingen sex i de første 3 niveauer; har besluttet sig for at slutte fred med andre, er ikke længere så fastlåst; kan leve i udkanten af byerne. Opgiver adfærd fra 1. og 2. niveau, bliver indadvendt. Ser op til autoriteter (ydre) for at se hvordan livet kunne fungere. Stille, trækker sig ofte væk fra det hele, en eremit; har ikke megen samvittighed; kan ikke ret godt lide andre mennesker. Stille, intens, har sandsynligvis ikke nogen stor materiel succes; har mange kvaler. Stille, meget vidende; stille hverdag. Føler sig tiltrukket af at undervise.
4 Begynder at have sex på en dyrisk måde; ingen samvittighed; er venlig fordi det fungerer bedre. Fast medlem af samfundet; ønsker at tilhøre religioner og foreninger, for at finde ud af hvem de burde være. Føler sig afhængig af andre. Venlig, succesrig; yuppie type; ofte autoritær, har rigdom og magt. Venlig, lidenskabelig, relationer er vigtigere end alt andet. Livet er som en Sæbeopera. Udadvendt; undervisnings orienteret. En autoritet, næsten som en energikilde.
5 Gør forbryderiske ting; ønsker at være anderledes; afprøver alt. Stille; kan være pervers; kan have mærkelige feticher eller udvise en virkelig bizar adfærd. Har rigdom og magt ved hjælp af usædvanlige midler. Stadig udadvendt, venlig. Emotionelt drama; usædvanlig tøjstil; finder faste roller ubehagelige, er bizar; elsker omskiftelige roller. Usædvanligt spirituelt udseende. sommetider næsten ikke af denne verden.
6 Betaler store mængder karma tilbage. dette trin kan tage mange inkarnationer. Meget karma; ytrer sig om at folk bør være autoritetstro. Optaget af megen karma, kompetent; dette giver dem ekstrem magt; føler at noget mangler, men kan ikke identificere det; meget veletableret. Lider meget; dette er det sværeste af alle niveauer; mest karma, meget emotionel; udtryksfulde roller kan gå fra forstanden; nervesammenbrud Har meget travlt; hårdtarbejdende, spirituelt meget vigtigt, ingen hvile. Meget undervisning. Tillids problemer.
7 Listig, naturligt klog; passer ind i samfundet, har ingen romantiske forhold; kan begynde at åbne sig emotionelt og drage omsorg for en anden, f.eks ven eller forælder Selvtilfreds; opdager omsorg, bliver plejet. Prøver på at være en myndigheds person En absolut autoritet, rolig, født til penge eller karriere. Autoritær fremtræden kikker efter større modenhed; kan afprøve NLP som eksperiment. Ønsker at gøre det som er populært. Selvtilfreds, emotionel tilknytning; undervisning; ikke alt for interesseret i den gamle sjælelige frigørelse; næsten stagnerende; det er nemt. Næsten kun selv-karma tilbage. Doven. Underviser - men kun for nogle få. Accept problemer.
Jose Stevens & Simon Warwick-Smith
Oversat af John Jørgensen


Læs om forskellige sjælsaldre her: Fra spæd til gammel sjæl


Ingen kommentarer:

Send en kommentar