Jeshua Kanaliseringerne
Højere bevidsthed i en ny tid

Jesus, som her kalder sig ved sit Aramæiske navn “Jeshua ben Joseph” for at lægge afstand til kirkens udlægning af Jesus, bliver meget dygtigt kanaliseret af den Hollandskfødte Pamela Kribbe og derefter lagt ud på hjemmesiden www.jeshua.net. Det er allerede oversat til 20 sprog og her oversættes det til Dansk. Jeg lægger de samme artikler ud her på siden som de gør i Holland, resten kan man læse i bøgerne. Vælg mellem mere end 100 indlæg i oversigten til højre.

Ønsker du at få teksten læst op på Dansk kan du gøre det ved at installere denne fil: Text to Speech Voice Reader fra Google
Marker derefter den tekst du ønsker at få læst op og tryk Alt+R (læsehastigheden kan justeres) Forståeligt selvom de siger Jes-hú-a

Den gamle Sjæl


NB! Se eller download gratis den færdigredigerede PDF-bog om Sjælens alderstrin, Efterlivet og Spirituel oplysthed på linket herunder. Den indeholder også materiale der ikke er udkommet her på hjemmesiden: 

---

Findhorns grundlæggere...

Af PHILLIP WITTMEYER

Oversat af John Jørgensen

Ved afslutningen af et fuldt liv kommer tidspunktet for alderdommen. Meget af det der kan siges om en gammel sjæl, passer på det der bliver sagt om et gammelt menneske. Normalt har gamle mennesker besøgt mange steder og gjort mange ting og på grund af denne brede vifte af erfaringer er de en guldgrube af visdom og forståelse. Men til trods for deres store kompetence udretter de normalt ikke meget. På grund af legemets alder, er der ofte en træthed over dem der begrænser de store udfoldelser. De er mere stille end de yngre sjæls aldre, de har en mere afslappet livsstil, og de er mere afdæmpede i deres måde at udtrykke sig på. De har mildnet sig meget i forhold til deres yngre dage. Ungdommens energi og entusiasme er næsten væk. Dette er meget lig de gamle sjæle. Gennem deres underbevidsthed har de adgang til en stor erfaringsrigdom. Ofte bliver de vejledere der videregiver denne viden og visdom til andre, (på en måde der kan vække dem), men for det meste kun til et begrænset antal søgende der eventuelt spreder det videre til andre - de har ikke så meget energi eller lyst til at stå på den store scene og bringe deres indsigt ud til hele verden. I de sidste niveauer kan de gamle sjæle ligefrem være så verdens-trætte, at de er parate til bare at lægge sig ned og dø. På samme måde som en person i det sidste årti af sit liv, så "trapper den gamle sjæl lidt ned" og "går på pension" så at sige. De forbereder sig til døden og afhænder deres fysiske ejendom og binder løse ender sammen. Efter mange inkarnationer, er den gamle sjæl i gang med at bane vejen for det endelige brud med det fysiske plan. *)

*) "salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden" Blev der engang sagt. Andre siger at det gælder om at slippe ud af karmahjulet og Jordens "Fængsel" så hurtigt som muligt. Som det er nu, er Jorden omgivet af en masse tunge energier, der gør det hårdt for modne og gamle sjæle at være her, (til trods for den fantastiske skønhed der findes her). Men mange har den opfattelse at Jordens energier er i fuld gang med at blive lysere. Springet fra middelalderen og frem til nutiden er kæmpe stort energimæssigt set, og i fremtiden skulle det blive endnu større. Det er netop det lysarbejdernes mission går ud på, (som man kan læse om i Jeshua Kanaliseringerne). Så måske bliver Jorden et mere behageligt og attraktivt sted for højtudviklede sjæle at komme på visit i fremtiden, så de kan mindes de mange oplevelser de havde her. Alle de smukke håb der findes i mange mennesker for Jordens fremtid kan jo næsten ikke andet end manifestere sig til noget virkelig vidunderligt. Vi får se.... (JJ.)

Ikke ulig den spæde sjæl, men af andre årsager, så er det sjældent at en gammel sjæl giver de store direkte bidrag til samfundet eller kulturen. Grunden til dette er, at de i høj grad har opgivet verden. De synes ikke det er umagen værd at bruge en masse energi på ting der ikke holder. Fysiske ting vil alligevel bare forgå så hvorfor investere i det? Det andet problem er, at de er så avancerede i deres visioner, at folk ikke er i stand til at fange det geniale i deres bidrag, Når de forsøger går det upåagtet hen af offentligheden og det store flertal. Gamle sjæle ved dette og de orker ofte ikke at få folk til at fange ideen. Yngre sjæle, som i vid udstrækning styrer samfundet, forstår ikke gamle sjæle, de betragter dem og deres visioner som excentriske. Gamle sjæle bliver anset for at være for "langt ude", hvis de prøver at gøre sig bemærket. Yngre sjæle har alligevel for travlt til at stoppe op og virkelig lytte til de gamle sjæles visdom. Derfor er gamle sjæle sjældent de store banebrydere inden for samfundet og kulturen. Som det er med forholdet mellem unge og gamle mennesker, er situationen den, at de unge har så travlt med alle deres ting, at de ikke har tid til at lytte til de gamle mennesker. Så de gamle mennesker opgiver efterhånden at kommunikere med dem. Af samme grund har gamle sjæle ofte problemer med deres selvværd, for deres opfattelser og værdier deles ikke af resten af samfundet.

Den gamle sjæl er ofte en enegænger

Socialt er gamle sjæle ofte enspændere. De går deres egne veje, de interesserer sig ikke meget for de samfundsmæssige normer. De er en sjælden race der kun omfatter omkring elleve procent af befolkningen. De befinder sig i udkanten af samfundet og de indordner sig tilstrækkeligt efter reglerne i deres kultur så de kan leve uden at få problemer med den. De har en afslappet karakter og har meget lidt tilknytning til kolleger og naboer. Selv deres tilknytning til beslægtede er ganske svag. Generelt undgår de tunge forviklinger med andre mennesker. Når de bliver involveret er det på grund af en stærk åndelig binding. Med dette menes der enten, at det er en karmisk binding (fra et tidligere liv), eller hvad Michael kalder for en "aftale" - en kontrakt der laves inden inkarnationen om at gennemføre et bestemt forhold på Jorden. En særligt kontrakt som Michael nævnte er at gamle sjæle søger efter at blive forenet med de andre sjæle fra deres åndelige enhed. Når gamle sjæle søger kammeratskab, sker det ofte i de alternative miljøer som f.eks. metafysiske grupper, selvudviklings klasser, psykiske kontaktgrupper, og så videre. Her vil de være mest tilbøjelige til at møde andre de har åndelige forbindelser med. De prøver at opsøge de få andre der er ligesom dem selv, for at danne et netværk af mennesker der har de samme interesser. Dette sker normalt ikke med henblik på at skabe business som hos unge sjæle, heller ikke for den psykologiske komfort som det er hos modne sjæle, men blot for at dele selskab med andre gamle sjæle. Når gamle sjæle holder "fest", sidder de normalt bare og snakker sammen. I dating situationer, behøver de ikke at gå nogen steder (biografen), eller gøre noget (spille spil) for at udvikle en social intimitet. Hvis grundlaget for en psykisk intimitet ikke opstår hurtigt, vil den gamle sjæl ikke presse på for at udvikle det. Det er svært for gamle sjæle at forene sig med folk de ikke har været sammen med i mange tidligere liv.

Gamle sjæle er individualister - de mener, dybest set, at folk bør gøre hvad de ønsker at gøre, så længe de ikke gør ondt mod nogen anden. Mottoet for den gamle sjæl er, "Du gør hvad du vil og jeg gør hvad jeg vil". De går sjældent i brechen for noget. og de har ingen ønsker om at gå ud og ændre på verden - de lader den bare være som den er. Man kan sige, at de har den ultimative "laissez faire" (lade det være) holdning - de lader naturen gå sin gang og de forstyrrer ikke systemet. "De lever og lader leve" som er et andet passende motto for den gamle sjæl. De organiserer sig sjældent i sociale klubber, der har en hierarkisk struktur af ledere og tilhængere, og de tilslutter sig heller ikke organisationer som skal fremme et eller andet. Tværtimod, så danner de løse netværk af venner og bekendte, som de har en fælles interesse med.

Gamle sjæle opererer i en personligheds sfære der er forskellig fra alle de tidliger aldre. Spæd-, barne-, og unge sjæls aldre, befinder sig alle i et aspekt med negative fremgangsmåder. Den modne sjæls alder er i et aspekt med neutrale fremgangsmåder. Gamle sjæle er i et aspekt med positive fremgangsmåder: som skaber syntese. Dette sætter dem i en klasse for sig, idet de "transcendentale-" og "uendelige sjæle," *) der også er i aspektet med positive fremgangsmåder, kun sjældent åbenbarer sig på det fysiske plan ifølge Michael. Og ja, den gamle sjæl fornemmer ofte at han er anderledes. Måske mener han endda at han ikke hører hjemme på denne planet. Gamle sjæle udgør fra 10 til 15 procent af befolkningen.

*) Dette er to sjælelige udviklingsniveauer der primært hører hjemme på det åndelige plan og som følger efter det gamle sjæls niveau: Transcendentale sjæle skulle være: Zarathustra, Gandhi og Sokrates. (vore dages lysarbejdere har også potentialet i sig) Uendelige sjæle: Buddha, Jeshua, Lau Tse og Sri Krishna.

Den gamle sjæl er meget tolerant over for forskellene i andre mennesker og søger at forene dem. De nyder deres lyst til at gøre hvad de vil og de reagerer på situationer ved at inkludere dem i deres filosofiske indsigt. De er trygge og sikre på deres egne evner. De opfatter verdens enhed og skønhed og de deler deres visdom med andre.

Den gamle sjæl er i færd med at fjerne sig fra sine bindinger med de sædvanlige anliggender i livet. Han føler ikke nogen stærk tilknytning til eller slægtskab med en verden der er besat af yngre sjæle. Han ønsker at frigøre sig og skille sig af med sine materialistiske bindinger. Hans primære motivation er enten udførelsen af nogle specifikke livs opgaver, eller måske en åndelig finjustering.

Ligesom en barne sjæl, er det usædvanligt for en gammel sjæl at gå efter en karriere i sig selv. Det vil sige, at han godt kan have en langsigtet ansættelse, men det er ikke hans største interesse i livet. Ofte tager gamle sjæle et job der ikke kræver så meget af ham eller udfordrer ham. Dette efterlader ham med nok energi til at forfølge hans virkelige mål, såsom at løsne karmiske forviklinger, og finde sandhed og visdom.

Den gamle sjæl har kun få psykiske problemer

Gamle sjæle har meget få psykiske problemer at slås med. Formentlig, er mange af disse blevet gennemarbejdet i tidligere liv. Deres underbevidstheds adgang til deres dybe erfaring, betyder at der er meget lidt de ikke forstår af det der foregår, både ude i verden og inde i den selv. Men gamle sjæle har et enkelt betydeligt problem, og det er at de har anlæg for psykisk depression. Alle sjæls aldre kan til en vis grad være deprimerede, men særligt den gamle sjæl. Grunden til dette er, at for dem kan livet virke tungt og kedeligt - "livet er en pestilens". De ser at det hele et spil, en konstrueret situation og de ønsker ikke længere at spille spillet. De har det som om de har set det hele, så hvad er der tilbage at leve for? De unge sjæles jagt på de materielle goder virker helt forgæves for dem, så hvad er der tilbage man kan blive interesseret i? Selv den modne sjæls begejstring over sin nyfundne sandhed synes passé for en gammel sjæl. Denne livslede kan alvorligt begrænse en gammel sjæls lykke og trivsel, og være en kilde til misforståelser for yngre sjæle, der stadig nyder livet på Jorden. Uanset om den gamle sjæl bevidst forstår det med reinkarnation eller ikke, så ønsker han blot at opgradere fra det fysiske plan og komme videre til nye og bedre ting i de højere tilværelsesplaner.

Men de fleste gamle sjæle kommer frem til erkendelsen af reinkarnation på et tidspunkt i deres liv, selv i lande hvor der ikke undervises i dette som en ideologi. Det er muligt for alle personer i enhver alder og niveau at få en fornemmelse af dette metafysiske princip, men for de fleste gamle sjæle synes det intuitivt indlysende. Dette er en af de indsigter der opstår af at have den dybe kontakt med sin underbevidsthed, som den gamle sjæl har.

Den gamle sjæl er nem at omgås

Gamle sjæle er typisk nemme at være sammen med for andre mennesker. De er som regel behagelige partnere, fordi de ved hvordan man kan være venlig. Det værste der kan siges om gamle sjæle er, at de ofte er uafhængige, reserverede og måske endda uengagerede. Yngre sjæle forstår ikke dette, selv om de kan beundre det faktum, at en gammel sjæl kan forblive så cool i situationer, som de yngre sjæle ville blive rystet over. Der er ikke meget ved en gammel sjæl, der kan fornærme en yngre sjæl, selv om der er meget ved ham, den unge sjæl kan misforstå. For nogle kan det måske virke som om, at gamle sjæle er ligeglade. Men det er mere korrekt at sige, at de er uafhængige. De behøver ikke bruge meget tid til at finde ud af hvad der foregår omkring dem, og de har ikke store forventninger til en bestemt resultat. Hvad end der sker så sker det, så hvorfor kæmpe mod virkeligheden? Gamle sjæle har i sagens natur et større overblik. De ser at verden går sin vante gang, dag efter dag, år efter år, årtusinde efter årtusinde, hvor de samme grundlæggende historier bliver fortalt igen og igen med små variationer. Gamle sjæle kender hele lektien fra den store modnings cyklus, og lektien er en ufordømmende accept af alt. Den smule de gamle sjæle ikke kan holde ud, undgår de simpelthen. Det er sjældent de forsøger at ændre på noget.

Gamle sjæle har tendens til at følge det forløb der giver størst effektivitet. De synes at glide ubesværet gennem livet. De "glider med strømmen", og de "følger stien med mindst modstand". Yngre sjæle betragter dette som ren og skær dovenskab - manglende drive og viljestyrke. Dette træk har både sine fordele og ulemper. Det gode er, at de er yndefulde og imødekommende, når det drejer sig om at håndtere andre mennesker. Ulempen er, at de nogen gange mangler initiativ til at gøre det der kunne gøres. De kommer ofte op med gode og innovative ideer på grund af deres avancerede og effektive opfattelsesevne, men de mangler energien til at bringe dem til afslutning.

Det er ikke hensigten, at ovenstående bemærkninger skal anvendes af gamle sjæle som undskyldninger for dovenskab og ligegyldighed. Når en gammel sjæl indser årsagen til hans tilstand, kan han tage skridt til at afbøde den eller dirigere den med omtanke. Han behøver ikke at forfølge de yngre sjæles mål eller dele deres værdinormer, men han kan indtage sin retmæssige plads som et værdifuldt medlem af samfundet hvis han vil, som en senior borger. Bare fordi den gamle sjæl er "pensioneret" betyder det ikke at han er værdiløs og magtesløs. Faktisk kan en gammel sjæl bruge sin betydelige visdom og kompetence til at opfylde en betydelig livs opgave. *)

*) Ja! Mange Lysarbejdere er jo her som gamle sjæle der har som livsopgave at vække sin egen bevidsthed, og det bevirker at de yder et særdeles værdifuldt bidrag til verdenssamfundet i øjeblikket, idet deres indre arbejde på at opnå klarhed, smitter af på omgivelserne og er med til at lette den tunge atmosfære og uklarhed der præger mange andre mennesker og hele den jordiske atmosfære. (se Jeshua Kanaliseringerne).

Gamle sjæle er etiske af natur

På grund af deres avancerede indsigt, er gamle sjæle i sagens natur etiske i deres adfærd, følelser, og tanker. De behøver ikke at blive undervist i rigtigt og forkert af sine forældre eller af samfundet, det ligger allerede i dem. Der er selvfølgelig en vis socialisering der skal gøres når de er børn, men programmeringen for anstændighed, ærlighed og integritet er medfødt. Det er som om de er voksne, selv når de er børn. De føler sig altid ældre end deres kronologiske alder. De er samvittighedsfulde og ansvarlige. De er normalt ikke jaloux, misundelige, rethaveriske eller nøjeregnende - alle de ting ting der skaber bindinger (projektioner) til andre mennesker. Når gamle sjæle håndterer disse etiske spørgsmål, sker det med deres fine indfølingsevne. De er milde overfor andres fejl. De barske opfattelser der ofte præger de yngre sjæle er fraværende her. De opfatter sjældent handlinger som værende virkelig onde. Tværtimod, betragter de ting der forårsager lidelse som tåbelige og primitive, støder de på dem forsøger de at heale årsagen til problemet ved at bibringe moden indsigt og forståelse.

Gamle sjæle forsøger at opretholde neutralitet i krigstid. Dette er en del af deres "non-attachment". Michael har nævnt visse nationer som værende primært befolket af gamle sjæle: Schweiz, Holland og Island, de værdsætter deres uafhængighed og neutralitet i politiske spørgsmål. Schweiz var vært for de unge sjæls-nationer til fredsforhandlingerne i Geneve, men ikke for at blive involveret i de unge sjæles "gør-det-på-min måde"-spil. Inden for politik er gamle sjæle pacifister. For det meste er de simpelthen upolitiske - de lader sig ikke involvere i det overhovedet. *)

*) Politik er en midlertidig erstatning for menneskehedens manglende kontakt med deres højere selv. Men hvis et lands demokrati levner mulighed for at stemme på et parti der forener mennesker frem for at splitte dem vil de naturligvis benytte den mulighed. JJ.

Gamle sjæle har den kosmiske indsigt

Gamle sjæle har et universelt perspektiv. De er ikke så optaget af familiære problemer som barne sjæle er, eller stammefolkets problemer som spæde sjæle, eller nationale problemer som unge sjæle, eller globale problemer som de modne sjæle. Gamle sjæle ser det kosmiske billede. Gamle sjæle ser sig selv og andre som dele af et større system - en anden syntese, de ser at det hele kun er et udviklings spørgsmål. Deres opmærksomhed er på funktionen af dette system. De ser hvordan alle dele af systemet relaterer til hinanden, uden at de farer vild i de små detaljer. Dybden af de gamle sjæles visdom ser man i deres øjne. De har et direkte bevidst blik - der gennemskuer dig, de synes at vide. De er optaget af de gennemgribende problemer, ikke de trivielle. Med deres form for effektivitet, ønsker de at springe alle de overfladiske symptomer over som de andre sjæls aldre er optaget af og trænge helt ind til sagens kerne.

Gamle sjæle er afslappede og ubekymrede om alt. Der er ikke noget der er et uoverskueligt problem for dem. De er næsten aldrig oprørte eller apatiske. De er sjældent optaget af deres egen eller andres fysiske fremtoning - heller ikke den overfladiske glamour eller "kors og bånd og stjerner". I visse tilfælde kan de endda optræde som (og være) vagabonder i sjusket tøj og påklædning. De bekymrer sig sjældent for hvad andre folk tænker.

Gamle sjæle tager samfundsmæssige uddannelser med samme afslappede holdning, som de gør med alt andet i livet, medmindre det fremmer en bestemt livsopgave for dem. Fine titler har ingen værdi for dem. Gamle sjæle har tendens til at gå let hen over den samfundsmæssige stræben der optager så meget af de yngre sjæles tid og energi. I stedet bruger de den smule energi de har på deres åndelige integritet. Med det menes der at få indsigt i tingenes åndelige årsag og sammenhæng. Gamle sjæle deltager sjældent i organiserede religioner. De er ofte tiltrukket af metafysik, mysticisme, filosofi og det okkulte i deres søgen efter forståelse. Det er svært for dem at skabe syntese mellem deres fysiske og deres åndelige selv. *) De søger ofte alternativ og holistisk medicin frem for den konventionelle medicin.

*) Den sidste del af afsnittet ramte vist ikke helt "hovedet på sømmet" Jeg anbefaler "Fra ego til hjerte I-IV" i Jeshua kanaliseringerne, hvis man ønsker større klarhed.

Gamle sjæle er ikke Mainstream

På nogle måder, kan det siges, at gamle sjæle er i den farlige alder. De passer ikke ind i kulturen (set ud fra de unge sjæles synspunkt) og de regnes ofte for lidt bizarre. De interesserer sig ikke for de offentlige normer og de følger ikke strømmen i samfundet, derimod lytter de til deres indre og følger de deres eget indre flow og vælger den vej der giver dem mindst modstand. De følger således en anden rytme end andre sjæls aldre, idet de har en bedre kontakt indadtil end resten af menneskeheden, dette kan især inspirere mange modne sjæle der nærmer sig de gamle sjæles niveau, og som har brug for hjælp til deres indre kaos. Gamle sjæle er ofte lidt verdens-trætte og dovne og lader ofte stå til når det gælder fysisk arbejde. Desuden vil de kun acceptere en vis mængde stress i en given situation, ellers bakker de ud. Når de bliver deprimerede dropper de ofte det hele for at komme videre. På de tidlige niveauer af den gamle sjæls alder, kan der godt være en vis arrogance at spore i gamle sjæle de føler nogen gange, at de ikke kan lære noget af yngre sjæle og at de opfører sig tåbeligt. De kan også blive meget passive og nogen gange føle at de har prøvet det hele og at der "ikke er noget nyt under solen" så hvorfor gøre mere? *)

*) "Hvis i ikke vender om og bliver som børn, kommer i slet ikke ind i Himmeriget." var der en der engang skulle have sagt. Jo! Natten er som bekendt altid mørkest lige før daggry, og den depression mange gamle sjæle oplever er det mange kalder for "sjælens mørke nat". Men i de sidste Jordiske inkarnationer oplever de "morgengryet" (lidt efter lidt) og den spirituelle vækkelse hvor de får kontakt med deres overbevidsthed. Og først da er de klar til at forlade det gamle sjælsniveau og gå videre til det næste overjordiske transcendentale sjæls niveau, for så er der ikke mere de kan lære ved at inkarnere. Gamle sjæle er også kendt for at kunne være lidt muntre, skøre og pjattede, for efterhånden finder de ud af at de selv skaber depressionen med deres sortsyn på omgivelserne og ved at have modstand på deres tunge emotioner. For har man modstand på sine emotioner, så har man modstand på sig selv! og har man modstand på sig selv, så bliver man deprimeret!!...man healer sin depression ved at åbne op for den og give den masser af positiv opmærksomhed. JJ.

Selv sex er ikke særlig højt prioriteret af den gamle sjæl. Han er normalt kompetent til det, men mister hurtigt interessen for det i et forhold, og denne mangel på passion kan være foruroligende for yngre sjæle, der stadig prioriterer sex højt. Gamle sjæle er dog ofte hedonistiske og sensuelle, og kan have en lidt vovet (men veludviklet) form for humor. Gamle sjæle er ofte androgyne (med balancerede maskuline og feminine egenskaber), og lejlighedsvis biseksualitet er en del af deres livsstil. Køns identifikationen er ofte svag i denne sjæls alder på grund af deres ubevidste kontakt med hele deres psyke, der både omfatter de maskuline og feminine egenskaber. Hvad den gamle sjæl søger i romantiske relationer er en "soulmate" - en som befinder sig på hans eget sjæls niveau. Dette kan være en person, som han har tilbragt mange livstider sammen med eller det kan være en anden sjæl fra hans egen åndelige enhed. Længslen efter dette kan være meget stærk hos nogle.

Ligesom et gammelt menneske er den gamle sjæl i færd med at trække sig ud af det fysiske plan. Han ønsker ikke at investere i noget, som han betragter som flygtigt og forbigående. Motivationen er nu for åndelig renhed. Nu er det vigtigere for han at "være" frem for at "gøre". Nemlig at være i kontakt med sine følelser og bare opleve livet, mens det passerer gennem hans bevidsthed. Han er ikke ulig en spæd sjæl på det punkt, for de lever som regel begge et simpelt liv. Han ønsker ikke at komplicere tilværelsen med intense forhold, forviklinger eller alvorlige udfordringer. I reinkarnationel forstand, afvikler gamle sjæle sin gamle karma, og han ønsker ikke at påtage sig nogen ny, så han eller hun forholder sig i ro ved at holde sig på afstand af det tunge drama, som de yngre sjæle underholder sig med.

----------


Manifesteret sjælsalder

En spæd sjæls fulde potentiale har de fra barndommen, En barne sjæl fra puberteten, en ung sjæl fra myndighedsalderen hvor de flytter hjemmefra, en moden sjæl fra midtvejskrisen i midten af trediverne, en gammel sjæl fra midt i livet, i starten af fyrrene, og en transcendental Lysarbejder-sjæl vil under ideelle omstændigheder nå sit fulde potentiale omkring midten af halvtredserne. Mange af dem starter dog på deres mission langt tidligere. Rigtig mange sjæle vil først manifestere deres fulde sjælsalder senere end nævnt her, eller slet ikke, hvis de er meget hæmmet af det miljø de befinder sig i. Indtil en sjæl når sit fulde potentiale genoplever de, de yngre sjæls stadier og ved normalt ikke hvilket sjælsniveau de befinder sig på, selvom det ofte kan ses hvis et ungt menneske rummer en gammel sjæl.

Læs om de andre sjælsaldre her: Fra spæd til gammel sjælIngen kommentarer:

Send en kommentar